Noutati

AVIZARE PRELUNGIRE APEL M19/6B1-02.03.2018

AVIZARE PRELUNGIRE APEL M19/6B1-02.03.2018

By |January 31st, 2018|Uncategorized|Comments Off on AVIZARE PRELUNGIRE APEL M19/6B1-02.03.2018

Procedura de evaluare si selectie a proiectelor aprobata de AGA GAL TO

            În conformitate cu prevederile Procedurii de evaluare și selecție a proiectelor aprobată de AGA GAL Țara Oltului, ,,pentru  al doilea apel de selecție/sesiune de depunere în cadrul unei măsuri de finanțare din SDL, Ghidul Solicitantului se va publica în variantă consultativă timp de minim7 zile calendaristice pe site-ul GAL TO. După publicarea versiunii finale, în termen de minim 7 zile calendaristice GAL TO poate lansa sesiunea de depunere de proiecte.” Astfel, potențialii beneficiari ai măsurilor din SDL pot transmite întrebări, propuneri, etc. privind conținutul Ghidurilor menționate până în data de 23 AUGUST  2017 ora 12,00, inclusiv, la adresa: tara_oltului@yahoo.com               Vă rugăm să rețineți că DATA DESCHIDERII SESIUNII DE DEPUNERE A PROIECTELOR LA GAL TO ESTE DATA LANSĂRII APELULUI DE SELECȚIE PENTRU MĂSURA RESPECTIVĂ.                Apelul de selecție va fi publicat în pe  http://taraoltului.ro/anunturi-2 și va fi însoțit de toate anexele necesare depunerii proiectului: Cerere de finanțare, plan de afaceri, declarații-tip, ș.a., după caz, în funcție de specificul măsurii de finanțare.               Vă sfătuim să vă elaborați proiectul urmărind prevederile din varianta finală a Ghidului Solicitantului, care va fi publicată din timp pe pagina oficială de internet a GAL Tara Oltului – http://taraoltului.ro               Pentru orice alte neclarități privind accesarea finanțărilor nerambursabile oferite prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Tara Oltului, implementată prin PNDR 2014-2020, Sub-Măsura 19.2,  ne puteți scrie pe adresa : tara_oltului@yahoo.com.

By |August 14th, 2017|Uncategorized|Comments Off on Procedura de evaluare si selectie a proiectelor aprobata de AGA GAL TO

Calendar Final 2017

Calendar lansari 2017 – FINAL

By |June 9th, 2017|Uncategorized|Comments Off on Calendar Final 2017

FISELE MASURILOR ACTUALIZATE

2018 FISA-MASURII-M19-6A-1-Diversificarea-activitatilor-economice-si-crearea-de-locuri-de-munca FISA-MASURII-M19-2B-1-Sprijinirea-tinerilor-fermieri-si-a-fermelor-mici FISA-MASURII-M19-3A-1-Promovarea-formelor-asociative FISA-MASURII-M19-6B-1-Facilitare-si-implicare-locala-prin-Centru-suport-comunitar 2017 FISA-MASURII-M19-6A-1-Diversificarea-activitatilor-economice-si-crearea-de-locuri-de-munca FISA-MASURII-M19-2B-1-Sprijinirea-tinerilor-fermieri-si-a-fermelor-mici FISA-MASURII-M19-3A-1-Promovarea-formelor-asociative FISA-MASURII-M19-6A-2-Dezvoltarea-si-diversificarea-activitatilor-economice-si-crearea-de-locuri-de-munca FISA-MASURII-M19-6B-1-Facilitare-si-implicare-locala-prin-Centru-suport-comunitar FISA-MASURII-M19-6B-2-Crearea-si-extinderea-serviciilor-de-baza-destinate-populatiei-GAL-TO

By |April 21st, 2017|Uncategorized|Comments Off on FISELE MASURILOR ACTUALIZATE

Ghiduri Consultative

GHIDUL SOLICITANTULUI – varianta consultativa – 17.04.2017 – MASURA: M19/6A/1 "Diversificarea activitatilor economice si crearea de locuri de munca" GHIDUL SOLICITANTULUI – 17.04.2017 – MASURA: M19/6A/2 "Diversificarea activitatilor economice si crearea de locuri de munca" GHIDUL SOLICITANTULUI – varianta consultativa 17.04.2017- MASURA M19/3B/1 – "Promovare Forme Asociative" GHIDUL SOLICITANTULUI MASURA :M19/6B/1 – 17.04.2017 -"Facilitare si implicare locala prin CENTRU SUPORT COMUNITAR".  

By |April 19th, 2017|Uncategorized|Comments Off on Ghiduri Consultative

Fise de masuri SDL 2014 – 2020

Va prezentam mai jos fisele masurilor aferente in cadrul implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala 2014-2020 GAL TARA OLTULUI: Masura M19/2B/1 – SPRIJINIREA TINERILOR FERMIERI SI A FERMELOR MICI – Fisa masurii Masura M19/3B/1 – PROMOVARE FORME ASOCIATIVE – Fisa masurii Masura M19/6B/1 – FACILITARE SI IMPLICARE LOCALA PRIN CENTRU SUPORT COMUNITAR – Fisa masurii Masura M19/6B/2 – CREAREA SI EXTINDEREA SERVICIILOR DE BAZA DESTINATE POPULATIEI GAL TARA OLTULUI – Fisa masurii Masura M19/6A/1 – DIVERSIFICAREA ACTIVITATILOR ECONOMICE SI CREAREA DE LOCURI DE MUNCA – Fisa masurii Masura M19/6A/2 – DEZVOLTAREA SI DIVERSIFICAREA ACTIVITATILOR ECONOMICE SI CREAREA DE LOCURI DE MUNCA – Fisa masurii

By |February 13th, 2017|Uncategorized|Comments Off on Fise de masuri SDL 2014 – 2020