ANUNŢ ÎNCHIDERE SESIUNE M19/6A/1 – 04.10.2023 ORA 9,00

1_AUTORIZAŢIE DE FUNCŢIONARE NR.072/07.09.2026 GAL ŢARA OLTULUI 2014-2020;
2_NOTĂ prelungire valabilitate Autorizaţia de funcţionare sfârşitul anului 2025.

CONTRACT DE FINANTARE SUBSECVENT_3

CONTRACTUL DE FINANTARE SUBSECVENT

CONTRACT DE FINANTARE subsecvent_2

VEZI STRATEGIE DE DEZVOLTARE 2014-2020, FISE DE MASURI SDL 2014 – 2020

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA 2014-2020 modificare 7/2023 – ANEXE

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA 2014-2020 modificare 6/2022 + ANEXE.

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA 2014-2020 modificare 5/2021 + ANEXE.

SDL Nr.1/2021 + Anexa 1_Aprobat de MADR AM PNDR prin NOTA 221516 din 29.07.2021

SDL NR.2/2020 + ANEXA_1_aprobat de MADR AM PNDR prin Nota 2235467 din 08.07.2020

SDL Nr.1/2020+Anexa 1_Aprobat de MADR AM PNDR prin NOTA 235319 din 14.04.2020

SDL Nr.1/2019+Anexa_1_aprobat de MADR AM PNDR prin Nota 257549 din 20.08.2019

SDL Nr.1/2018+ ANEXA _1_ APROBAT DE MADR AM_PNDR prin Nota 216268 din 21.05.2018

SDL Nr.2/2018 + ANEXA_1_aprobat de MADR AM_PNDR prin Nota 216622 din 18.10.2018

SDL NR.1/2017 + ANEXA_1_aprobat de MADR AM PNDR prin Nota 233535 din 18.10.2017

PLANURI DE FINANTARE

CALENDARE LANSARI APELURI DE SELECTIE

FISELE MASURILOR ACTUALIZATE CU ALOCARILE AFERENTE CONFORM PLANULUI DE FINANTARE AVIZAT

RAPOARTE DE EVALUARE

COMITETE DE SELECTIE

DECLARATIE DATE CU CARACTER PERSONAL

RAPORT DE EVALUARE SDL GAL_TO 2016-2018

AVIZARE CDRJ SIBIU DE PRELUNGIRE APEL M19_6B_1

AFIS PRELUNGIRE SES.1/2017 _SOCIAL

PLIANT PRELUNGIRE SES.1/2017_SOCIAL

AFIS SES.3/2018_AGRICOL

PLIANT SES.3/2018_AGRICOL

GHIDURI FINALE 2017 – 2018

GHIDURI CONSULTATIVE

PROGRAM SESIUNE FERMIERI

PROGRAM SESIUNE SOCIAL

DISEMINARE

PROGRAM ORA SI LOCALITATILE DE INTALNIRE PROMOVARE SDL IN TERITORIU

PROGRAM ORA SI LOCALITATILE DE INTALNIRE PROMOVARE SDL IN TERITORIU ses. 2

Geografic, Ţara Oltului este situată între creasta munţilor Făgăraş şi râul Olt. Zona are un aspect de amfiteatru natural, brăzdat de numeroase cursuri de apă, cu altitudini pornid de la 300m si trecând de 2500m, care culminează cu cele mai inalte vârfuri montane de pe terituriul României. Clima este temperat continentală. Relieful este structurat în trepte in forme de relief cum ar fi: luncă, podiş, deal, munte. Râul Olt străbate teritoriul de la Est la Vest, trecând prin numeroase peisaje atractive, cu păşuni şi pajişti subalpine şi alpine. Există un bazin hidrografic bogat iar în zona alpină sunt lacuri glaciare. Datorită activităţii industriale reduse in zona, gradul de poluare este mic.

Populatia:  Densitatea populaţiei 39,09 loc / kmp

 •  populaţie sub 20ani  27,14 %
 •  populaţie peste 60 ani : 18,46 %
 • populaţie activa 55,4 %

Cresterea animalelor: aici se cresc bovine, ovine, caprine, porcine si păsări in ferme sau in gospodarii. Piscicultura este în dezvoltare în zonă.

Agricultura: Terenuri –  Arabil 18,12 %

Culturile se fac în ferme de subzistenţă, datorită gradului ridicat de fărâmiţare a terenurilor. Se cultiva mai ales:

 • păşuni si fâneţe 35,30%
 • paduri 32,83%
 • cartofi
 • porumb
 • plante furajere

 • Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania.

  Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web.

  Toate informatiile, privind Programele PNDR si SAPARD, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii.