2_1 FISA DE VERIFICARE A CONFORMITATII Măsura M19_3A_1 – Promovare forme asociative