3_1 FIȘA DE EVALUARE A ELIGIBILITĂȚII PROIECTULUI M19_3A_1