3_1.FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE ALE PROIECTULUI M19_2B_1 FERME MICI