4.1 FIȘA DE EVALUARE CRITERII DE SELECTIE M19_3A_1