Achizitie_servicii_transport 19.3 01.02.2024

Achizitie_servicii_publicitate 19.3 01.02.2024

Anunt_site_achizitie_servicii_audit_2024. 05.02.2024

PROGRAM DE ACHIZITII PROIECT COOPERARE 19.3 – publicat in 15.01.20242

Anunt achizitie inchiriere standuri/corturi eveniment – publicat in 02.06.2022

Anunt achizitie animare/publicitate anunturi presa -publicat in 16.02.2022.

Achizitie brosuri si afise.