Anexa_12.4_ Metodologia de evaluare criterii selectie_19_2B_1– sprijinirea fermelor miciM19_2B_1SPRIJIN FERME MICI