ANEXA_5_Fisa masurii M19_6A_1_Diversificarea activitatilor economice si crearea de locuri de munca