ANEXA_6_FISA MASURII-M19-6B-2-Crearea si extinderea serviciilor de baza destinate populatiei GAL-TO