Bilant la finalul proiectului SDL GAL TARA OLTULUI -publicat in 17.12.2019
bilant la finalul proiectului

CONVOCATOR A.G.E. 03.12.2019 ora 16:00 sediul GAL-TO Porumbacu de Jos(primarie)

INVITATIE DISEMINARE 19.12.2018

Invitatie Diseminare

INVITATIE DISEMINARE 19.09.2018

Invitatie Diseminare INVITATIE-DISEMINARE

INTALNIRE DISEMINARE CU BENEFICIARII

 PROIECTELOR GAL-TARA OLTULUI

 

 

06.12.2017, ora 14:00

 

Asociatia Grupul de Actiune Locala Tara Oltului invita pe tot cei interesati la o discutie de diseminare cu beneficiari ai proiectelor depuse la  GAL-Tara Oltului, intalnire care va avea loc in data de 06.12.2017 ora 14:00, in sala de sedinta a Primariei Porumbacu de Jos, la sediul Asociatiei GAL- Tara Oltului, com Porumbacu de Jos nr.253.

 

               Subiectul intalnirii:

 

            La data de 21.11.2016 Asociatia GAL Tara Oltului prin Reprezentant legal Camelia LIMBASAN, semna Contractul de finantare subsecvent pe masura 19.4 Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare.

            La un an de activitate, asociatia GAL Tara Oltului  analizeaza activitatea de depunere a proiectelor in doua sesiuni deschise pentru masurile M19.2 (M19/6B/2, M19/2B/1, M19/3A/1, M196A/1, M19 6A/2.), cu o valoare a proiectelor depuse de: 1.137.564 euro, urmand sa deschida a treia sesiune in data de 11.12.2017 pentru masura M19/6B/1-Facilitare si implicare prin Centru suport comunitar.

            In cadrul activitatii  7 din Planificarea lunara:  Furnizarea de informații cu privire la SDL (materiale, site, filme, conferințe sesiuni, întâlniri, seminarii), d-na manager Camelia LIMBASAN va prezenta un Raport de activitate al angajatilor, dar si a proiectelor depuse si contractate.

            Din teritoriul GAL Tara Oltului fac parte 10 localitati: Arpasu de Jos, Cirta, Cirtisoara, Porumbacu de Jos, Racovita, Turnu Rosu, Boita – SIBIU cu sate apartinatoare, Caineni, Titesti, Boisoara – VALCEA cu sata apartinatoare;

Beneficiarii proiectelor din GAL-Tara Oltului sunt asteptati incepand cu ora 14:00 la sediul  G.A.L.-Tara Oltului, in sala de sedinta a Primariei comunei Porumbacu de Jos, unde le va vorbii reprezentantul legal – Manager GAL Tara Oltului Camelia Limbasan şi echipa de proiect, după care va urma o scurtă sesiune de întrebări şi răspunsuri.

 

 

Persoane de contact

 

Manager GAL  Tara Oltului: Camelia Limbasan – Telefon: 0744/795965

Adresa GAL T.O. : Porumbacu de Jos, nr 253 Jud.Sibiu

Web-site : www.taraoltului.ro, E-mail: tara_oltului@yahoo.com, Telefon : 0269/522.101

 

 

 

Invitatie Comitet de selectie

 

Procedura de evaluare și selecție a proiectelor aprobată de AGA GAL Țara Oltului

 

            În conformitate cu prevederile Procedurii de evaluare și selecție a proiectelor aprobată de AGA GAL Țara Oltului, ,,pentru  al doilea apel de selecție/sesiune de depunere în cadrul unei măsuri de finanțare din SDL, Ghidul Solicitantului se va publica în variantă consultativă timp de minim7 zile calendaristice pe site-ul GAL TO. După publicarea versiunii finale, în termen de minim 7 zile calendaristice GAL TO poate lansa sesiunea de depunere de proiecte.”

Astfel, potențialii beneficiari ai măsurilor din SDL pot transmite întrebări, propuneri, etc. privind conținutul Ghidurilor menționate până în data de 23 AUGUST  2017 ora 12,00, inclusiv, la adresa: tara_oltului@yahoo.com

 

            Vă rugăm să rețineți că DATA DESCHIDERII SESIUNII DE DEPUNERE A PROIECTELOR LA GAL TO ESTE DATA LANSĂRII APELULUI DE SELECȚIE PENTRU MĂSURA RESPECTIVĂ.

 

             Apelul de selecție va fi publicat în pe  http://taraoltului.ro/anunturi-2 și va fi însoțit de toate anexele necesare depunerii proiectului: Cerere de finanțare, plan de afaceri, declarații-tip, ș.a., după caz, în funcție de specificul măsurii de finanțare.

 

            Vă sfătuim să vă elaborați proiectul urmărind prevederile din varianta finală a Ghidului Solicitantului, care va fi publicată din timp pe pagina oficială de internet a GAL Tara Oltului – http://taraoltului.ro

 

            Pentru orice alte neclarități privind accesarea finanțărilor nerambursabile oferite prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Tara Oltului, implementată prin PNDR 2014-2020, Sub-Măsura 19.2,  ne puteți scrie pe adresa : tara_oltului@yahoo.com.