Arhiva sesiune 2 / 2014

Home/Arhiva sesiune 2 / 2014
Arhiva sesiune 2 / 20142020-06-22T13:18:28+00:00

Rapoarte finale de selectie M41-02/14-17.07.2014

 

Raport de selectie final 112 – 31.07.2014

Descarca raportul de AICI –>Raport selectie final 112- 31.07.2014

 

Raport de selectie final 322 public – 31.07.2014

Descarca raportul de AICI –> Raport selectie final 322 public- 31.07.2014

 

Raport de evaluare 112 – 31.07.2014

Descarca raportul de AICI –> Raport evaluare 112- 31.07.2014

 

Raport de evaluare 322 public – 31.07.2014

Descarca raportul de AICI –> Raport evaluare 322 PUBLIC- 31.07.2014  

 

 

 

INVITATIE CONFERINTA DE PRESA 07.8.2014 

INVITATIE LA CONFERINTA DE PRESA

07.08.2014, ora 10,00

Asociatia Grupul de Actiune Locala Tara Oltului va invita sa participati la conferinta de presa
care va avea loc in data de 07.08.2014, ora 10,00, in sala de sedinta a primariei Porumbacu de Jos, la
sediul As. GAL- Tara Oltului, com Porumbacu de Jos nr.253.
Subiectul conferinţei de presa

În cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala. Axa IV LEADER, Asociatia Grupul de
Actiune Locala Tara Oltului prezinta raportul final al sesiunii 2/ 2014 de depunere a proiectelor
dezvoltate in concordanta cu directiile de dezvoltare identificate la nivelul teritoriului, asa cum sunt ele
reflectate in Planul de Dezvoltare Locala disponibil pe site-ul www.taraoltului.ro.
Din teritoriul GAL Tara Oltului fac parte 10 localitati: Arpasu de Jos, Carta, Cartisoara,
Porumbacu de Jos, Racovita, Turnu Rosu, Boita – SIBIU, Caineni, Titesti, Boisoara – VALCEA.
Conferinţa de presa va începe la ora 10,00, vor vorbi reprezentant legal : Manager GAL Tara
Oltului Camelia Limbasan şi echipa de proiect după care va urma o scură sesiune de întrebări şi
răspunsuri. Conferinţa va dura maxim o oră.
Vă rugăm să confirmaţi participarea Dvs până miercuri 06.08.2014, la ora 14:00.
Persoane de contact
Manager GAL Tara Oltului Camelia Limbasan; Telefon: 0744/795965
Adresa GAL T.O. : Porumbacu de Jos, nr 253 Jud.Sibiu
Web-site : www.taraoltului.ro, E-mail: tara_oltului@yahoo.com,
Telefon: 0269/522.101 sau 0764038201

Descarca invitatia de AICI –> INVITATIE CONFERINTA DE PRESA 07.8.2014 (1)

 

 

ANUNT DISEMINARE ACTIVITATE GAL TARA OLTULUI


SITUATIA PROIECTELOR DEPUSE IN CADRUL SESIUNILOR DE DEPUNERE
AFERENTE PERIOADEI 10.04.2013 – 31.07.2014

In perioada 10.04.2013 – 31.07.2014 au fost lansate 5 sesiuni de depunere proiecte ale caror
potentiali beneficiari sunt persoane fizice si/sau juridice de pe teritoriul GAL Tara Oltului.
In cadrul acestor sesiuni de depunere proiecte, (conform situatiei centralizate) la sediul
GAL Tara Oltului, in cele 5 sesiuni au fost depuse, in perioada 10.04.2013 – 31.07.2014, 83
proiecte conforme din care un numar de 79 proiecte au fost declarate eligibile de catre GAL Tara
Oltului. Din cele 69 proiecte depuse la APDRP , 3 au fost retrase de la APDRP, 2 sunt in evaluare,
53 declarate eligibile, 12 declarate neeligibile. Totodata, 47 proiecte din cele 53 proiecte declarate
eligibile de catre APDRP sunt cu Contract de Finantare semnat, valoarea totala a contractelor de
finantare semnate fiind de 1.803.168 euro.
In cadrul sesiunii M41-02/14 – 17.07.2014 au fost depuse un numar de 5 proiecte pe
Masura 112 in valoare de 132.000 eur din care 4 eligibile si 5 proiecte pe Masura 322 in valoare de
441.169 eur. Implementarea acestor proiecte se face pe teritorul GAL Tara Oltului, din care fac
parte 10 localitati: Arpasu de Jos, Cirta, Cirtisoara, Porumbacu de Jos, Racovita, Turnu Rosu,
Boita, Titesti Boisoara, Caineni cu satele apartinatoare si un oras Talmaciu.
Prin proiectele depuse în cadrul GAL “Ţara Oltului”, administraţiile publice locale din
zonă doresc să realizeze: o zonă de agrement pentru comunitate şi un teren multifuncţional pentru
organizarea de evenimente cultural sau cu specific local (comuna Porumbacu de Jos, sat
Porumbacu de Sus), reabilitarea cladirilor muzeu (Com.Cirtisoara), modernizarea
strazilor(Com.Turnu Rosu), dotarea cu utilaje pentru serviciul voluntar de urgente, diverse trasee
turistice (comunele Caineni, Cîrţişoara, Turnu Roşu, Racovita) şi să promoveze turismul (comuna
Arpaşu de Jos).
Proiectele depuse de entitatile private vizeaza masura M112-Instalarea tinerilor fermieri,
M141-ferme de subzistenta, M312-Achizitii de utilaje, infiintare /modernizare unitati de productie,
M313 – infiintare pensiuni, centre activitati recreationale, achizitie de echipamente pentru activitati
recreationale.
Reprezentant legal : Camelia Limbasan; Telefon: 0744/795965

 

Descarca documentul anuntului AICI –> ANUNT DISEMINARE GAL- Tara Oltului 07.08.2014

 

 

PRELUNGIRE apel de selectie MASURA 41 

Data publicarii anuntului: 16.07.2014

Numar de referinta al sesiunii cererii de proiecte:  M41-02/14 – 17.07.2014

 

Asociatia Grupul de Actiune Locala Tara Oltului, va informeaza ca sesiunea de depunere a proiectelor M41-02/14 – 17.07.2014, avand termen limita de depunerea proiectelor data de  17.07.2014, a fost prelungita pana la data de 24.07.2014.

 

GAL  Tara Oltului(GAL TO), va anunta prelungirea  celui de al doilea apel de selectie aferent anului 2014,  pentru  urmatoarele masuri: Masura : 112 Instalarea tinerilor fermieri – Alocarea indicativa sesiune (euro) : 200.000; Masura : 322  Imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale (public) – Alocarea indicativa sesiune (euro)  : 448.446;

Teritoriul GAL TO : din teritoriul Gal To fac parte 10 comune si un oras

  •  Arpasu de Jos, Cartisoara, Carta, Porumbacu de Jos, Racovita, Turnu Rosu, Boita, Caineni, Boisoara, Titesti,  Oras Talmaciu.

Data lansarii apelului de selectie:          18 Iunie 2014, ora 09

Data limita de depunere a proiectelor:  24 Iulie 2014, ora 14

Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele:

–         In zilele lucratoare, numai intre orele 9 – 14

–         Adresa : Porumbacu de Jos, nr.253 ( la sediul primariei)

 

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea  proiect in aceasta sesiune, aprobata de Consiliul Director al GAL, conf. adresei AM-PNDR DGDR, nr. 64.382/04.07.2013:   Masura 112  – 40.000,00  euro; Masura 322  –     100.000,00 euro  –   beneficiari     publici;

 

Data si modul de anuntare a rezultatelor:

·    Beneficiarii vor fi notificati in scris de catre GAL daca proiectele au fost selectate sau nu prin publicarea unui Raport de Selectie intermediar.

·    Daca proiectul nu a fost selectat se poate depune contestatie in termen de 5 zile de la primirea notificarii.

·    Contestatiile se analizeaza de catre o Comisie de Contestatii care va emite un Raport de Contestatii cu rezultatele contestatiilor

·    In urma finalizarii acestora beneficiarii care au depus contestatia vor fi notificati cu privire la rezultatul solutionarii contestatiei

·  Se va publica ulterior un Raport de Selectie Final.

·   Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii sunt cuprinse in Ghidul solicitantului si sunt publicate pe www.taraoltului.ro si pe www.apdrp.ro

Datele de contact a GAL unde solicitantii pot obtine informatii detaliate:

In zilele lucratoare, numai intre orele 9-14:Adresa : Porumbacu de Jos, nr 253 (la sediul primariei), Web-site : www.taraoltului.ro, E-mail: tara_oltului@yahoo.com, Telefon : 0269 – 522.101           

Reprezentant legal : Camelia Limbasan; Telefon: 0744/795965

 

DESCARCA DOCUMENTUL DE AICI –> Apel_2_selectie_prelungire_MASURA_41

Apel de selectie proiecte LEADER Masura 41

 

Data publicarii anuntului: 17.06.2014

Numar de referinta al sesiunii cererii de proiecte: M41-02/14 – 17.07.2014

GAL Tara Oltului(GAL TO), va anunta lansarea celui de al doilea apel de selectie aferent anului 2014, pentru urmatoarele masuri:

Masura : 112 Instalarea tinerilor fermieri – Alocarea indicativa sesiune (euro) : 200.000;

Masura : 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale (public) – Alocarea indicativa sesiune (euro) : 448.446;

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea proiect in aceasta sesiune, aprobata de Consiliul Director al GAL, conf. adresei AM-PNDR DGDR, nr. 64.382/04.07.2013:

Masura 112 – 40.000,00 euro;

Masura 322 – 100.000,00 euro – beneficiari publici;

Beneficiarii eligibili si intensitatea finantarii sunt prezentate in Ghidul Solicitantului pentru Masura 112 si Masura 322 in vigoare pe site-ul apdrp.ro la data lansarii Apelului de Selectie.

Proiectele finantate se vor implementa in teritoriul Grupul de Actiune Locala Tara Oltului si vor fi dezvoltate in concordanta cu directiile de dezvoltare identificate la nivelul teritoriului , asa cum sunt ele refectate in Planul de Dezvoltare Locala disponibil pe site-ul www.taraoltului.ro

Teritoriul GAL TO : din teritoriul Gal To fac parte 10 comune si un oras

  • Arpasu de Jos, Cartisoara, Carta, Porumbacu de Jos, Racovita, Turnu Rosu, Boita, Caineni, Boisoara, Titesti, Oras Talmaciu.

DOCUMENTELE NECESARE DEPUNERII CANDIDATURILOR

Proiectele se vor intocmii conform specificatiilor Ghidului solicitantului aferent fiecarei masuri in vigoarea la data lansarii apelului de selectie.

Documentele necesare sunt disponibile in format electronic pe site-ul www.apdrp.ro.

CONFORMITATE SI ELIGIBILITATE Solicitantul finantarii trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul Ghidului Solicitantului aferent fiecarei masuri. Va rugam sa consultati Ghidul solicitantului aferent masurii in care se incadreaza proiectul propus (www.apdrp.ro si www.madr.ro ) .

DEPUNEREA PROIECTELOR

Proiectelor pot fi depuse pentru: Masura 112 – Instalarea tinerilor fermieri si Masura 322 –Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale (public),

In fiecare zi lucratoare , in perioda 18.06.2014 – 17.07.2014 intre orele 9:00 – 14:00 la Secretariatul Grupului de Actiune Locala Tara Oltului, din Com.Porumbacu de Jos, Str.Principala Nr.235, Jud.Sibiu . Varianta detaliata a APELULUI DE SELECTIE PROIECTE LEADER, MASURA 4.1, este disponibila pe site-ul (www.taraoltului.ro) . La sediul GAL Tara Oltului sunt disponibile informatii detaliate aferente Masurii 112 si Masurii 322(public).varianta elecronica suport CD/DVD sau pe suport format tiparit.

Datele de contact a GAL unde solicitantii pot obtine informatii detaliate:

In zilele lucratoare, numai intre orele 9-14:Adresa : Porumbacu de Jos, nr 253 (la sediul primariei), Web-site : www.taraoltului.ro, E-mail: tara_oltului@yahoo.com, Telefon : 0269 – 522.101

Reprezentant legal : Camelia Limbasan; Telefon: 0744/795965

 

Descarca masurile de AICI –>

Apel_5_selectie_MASURA_41 GAL-TO

Criterii final Apel_5_selectie_MASURA_41- scurt

 

MASURA 112 – Instalarea tinerilor fermieri 

Sprijinul acordat în cadrul masurii are ca scop dezvoltarea exploataiilor agricole, care
produc în principal produse agricole vegetale si animale (materie prima) pentru consum
uman si hrana animalelor.

Descarca fisa masurii 41.112

Criterii de selectie masura 41.112

Descarca ghidul solicitantului pentru masura 41.112

 

MASURA 322 – Renovarea , dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale

Obiectivele masurii 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor,îmbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea în valoare a mostenirii rurale Masura 322 se încadreaza în Axa III – „Calitatea vietii în zonele rurale si diversificarea economiei rurale” si are ca obiective: a. Îmbunatatirea infrastructurii fizice de baza în spatiul rural; b. Îmbunatatirea accesului la serviciile publice de baza pentru populatia rurala; c. Cresterea numarului de sate renovate; d. Cresterea numarului de obiective de patrimoniu din spatiul rural sprijinite.

Descarca fisa masurii 41.322

Criterii de selectie Masura 41.322

Descarca ghidul solicitantului pentru masura 41.322

 

 

Calendar estimativ lansare sesiuni 2014

 

Descarca Calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de depunere pentru anul 2014
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to Top