Raport evaluare- 29.09.2014

Raport selectie final M 322 public – 29.09.2014 

Descarca documentul raportului de selectie de AICI –> 

Raport de selectie final M322 public 29.09.2014

 

APEL DE SELECTIE PROIECTE LEADER MASURA 41

Sesiunea 3 / 2014

 

Data publicarii anuntului:  28.08.2014

Numar de referinta al sesiunii cererii de proiecte:  M41-03/14 – 26.09.2014

GAL  Tara Oltului(GAL TO), va anunta lansarea celui de al treilea apel de selectie aferent anului 2014, pentru  urmatoarele masuri:

Masura : 112 Instalarea tinerilor fermieri – Alocarea indicativa sesiune (euro) : 80.000;

 Masura : 322  Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale (public) – Alocarea indicativa sesiune (euro)  : 60663; 

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea  proiect in aceasta sesiune, aprobata de Consiliul Director al GAL, conf. adresei AM-PNDR DGDR, nr. 64.382/04.07.2013:

 Masura 112  – 40.000,00  euro;

 Masura 322  –     60663,00 euro  –   beneficiari     publici;

*Valoarea aferenta Masurii 322 rezulta din valoarea contractelor semnate

Beneficiarii eligibili si intensitatea finantarii sunt prezentate in Ghidul Solicitantului pentru Masura 112 si Masura 322 in vigoare pe site-ul apdrp.ro la data lansarii Apelului de Selectie.

Grupul de Actiune Locala Tara Oltului anunta lansarea cererii de proiecte Masura 4.1 .

Proiectele finantate se vor implementa in teritoriul Grupul de Actiune Locala Tara Oltului si vor fi dezvoltate in concordanta cu directiile de dezvoltare  identificate la nivelul  teritoriului , asa cum sunt ele refectate in   Planul de Dezvoltare  Locala  disponibil  pe  site-ul  www.taraoltului.ro

Teritoriul GAL TO : din teritoriul Gal To fac parte 10 comune si un oras

 Arpasu de Jos, Cartisoara, Carta, Porumbacu de Jos, Racovita, Turnu Rosu, Boita, Caineni, Boisoara,  Titesti, Talmaciu

DEPUNEREA PROIECTELOR

Proiectele pot fi depuse pentru: Masura : 112 Instalarea tinerilor fermieri – Alocarea indicativa sesiune  : 80.000 Euro;

 Masura : 322  Renovarea, dezvoltarea, satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale (public) – Alocarea indicativa sesiune : 60663,   in perioada 28 august 2014- 26 septembrie 2014  in fiecare zi lucratoare, intre orele 9:00- 14:00 la Secretariatul Grupului de Actiune Locala Tara Oltului, din Porumbacu de Jos, nr.253 ( la sediul primariei), jud Sibiu.

MĂSURI DESCHISE

Masura : 112 Instalarea tinerilor fermieri – Alocarea indicativa sesiune (euro) : 80.000;

Masura : 322  Renovarea, dezvoltarea, satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale (public) – Alocarea indicativa sesiune (euro)  : 60663; 

DOCUMENTELE NECESARE DEPUNERII CANDIDATURILOR

Proiectele se vor întocmi conform specificaţiilor Ghidului Solicitantului aferent fiecărei măsuri. Documentele necesare sunt disponibile în format electronic pe site-ul www.apdrp.ro . Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului în conformitate cu cerinţele Fişei Măsurii din PNDR şi cu Ghidul Solicitantului în vigoare la momentul lansării Apelului de Selecţie aferent măsurii respective.

Dosarul Cererii de Finanţare va fi însoţit obligatoriu de Declaraţia prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate plăţile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP către beneficiar. Raportarea se va realiza după primirea de la CRPDRP a Notificării beneficiarului cu privire la confirmarea plăţii, în max. 5 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii.

CONFORMITATE ŞI ELIGIBILITATE

Solicitantul finanţării trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent fiecărei măsuri. Vă rugăm să consultaţi Ghidului Solicitantului aferent măsurii în care se încadrează proiectul propus (www.apdrp.ro şi www.madr.ro ).

PROCEDURA DE SELECŢIE

Dosarul Cererii de Finanţare este depus la Secretariatul GAL Tara oltului ,unde vor fi verificate conformitatea si eligibilitatea proiectului.
Comitetul de Selecţie a proiectelor este format din 7 membrii dintre care 1 reprezentant al administraţiei publice, 4 reprezentanti al sectorului privat, 1 reprezentanţi ai societăţii civile,1 reprezentant ONG.

GAL Tara Oltului va puncta fiecare proiect eligibil în funcţie de sistemul de punctaj stabilit şi va întocmi şi aproba Raportul de evaluare. Selecţia proiectelor se va face pe baza criteriilor de selecţie stabilite de GAL şi disponibile pe site –ul www.taraoltului.ro .

 

Descarca documentul APELULUI de selectie Sesiunea 3 / 2014

de AICI –> Apel_6 _selectie_MASURA_41 GAL-TO Criterii final

                     Apel_6_selectie_MASURA_41- scurt

 

MODELUL DE DECLARAŢIE prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL Tara Oltului toate plăţile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP către beneficiar este prezentat mai jos (se depune dupa selectarea proiectului) Descarca modelul declaratiei de AICI –> MODELUL DE DECLARAŢIE

MASURA 112 – Instalarea tinerilor fermieri 

Sprijinul acordat în cadrul masurii are ca scop dezvoltarea exploataiilor agricole, care
produc în principal produse agricole vegetale si animale (materie prima) pentru consum
uman si hrana animalelor.

Descarca fisa masurii 41.112

Criterii de selectie Masura 41.112

Descarca ghidul solicitantului pentru masura 41.112

MASURA 322 – Renovarea , dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale

Obiectivele masurii 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor,îmbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea în valoare a mostenirii rurale Masura 322 se încadreaza în Axa III – „Calitatea vietii în zonele rurale si diversificarea economiei rurale” si are ca obiective: a. Îmbunatatirea infrastructurii fizice de baza în spatiul rural; b. Îmbunatatirea accesului la serviciile publice de baza pentru populatia rurala; c. Cresterea numarului de sate renovate; d. Cresterea numarului de obiective de patrimoniu din spatiul rural sprijinite.

Descarca fisa masurii 41.322

Criterii de selectie Masura 41.322

Descarca ghidul solicitantului masura 41.322

 

Valoarea minima eligibila a unui proiect este 5.000 euro.

Data si modul de anuntare a rezultatelor:

–        Beneficiarii vor fi notificati in scris, de catre GAL, daca proiectele au fost selectate, sau nu, prin publicarea unui Raport de Selectie intermediar.

–        Daca proiectul nu a fost selectat se poate depune contestatie in termen de 5 zile de la primirea notificarii.

–        Contestatiile se analizeaza de catre o Comisie de Contestatii care va emite un Raport de Contestatii cu rezultatele contestatiilor

–        In urma finalizarii acestora beneficiarii care au depus contestatia vor fi notificati cu privire la rezultatul solutionarii contestatiei

    –          Se va publica ulterior un Raport de Selectie Final.

Toate informatiile vor fi publicate pe www.taraoltului.ro

Datele de contact a GAL – Tara Oltului  unde solicitantii pot obtine informatii detaliate:

In zilele lucratoare, numai intre orele 9-14

Adresa : Porumbacu de Jos, nr 253 (la sediul primariei)

Web-site : www.taraoltului.ro

E-mail: tara_oltului@yahoo.com

Telefon : 0269 – 522.101         

Reprezentant legal : Camelia Limbasan

          Telefon: 0744/795965  

 

Calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de depunere pentru anul 2014

Masura 112 si Masura 322 public

Descarca calendarul de AICI –>  Calendar sesiune 3 /  2014 GAL Tara Oltului