APEL DE SELECTIE PROIECTE LEADER MASURA 41

Sesiunea 4 / 2014

 

Raportul de selectie final din 04.11.2014 si Raport de evaluare 04.11.2014.

 

 

Apel de selectie MASURA 41

 

Data publicarii anuntului: 21.10.2014

Numar de referinta al sesiunii cererii de proiecte:  M41-04/14 – 03.11.2014

GAL  Tara Oltului(GAL TO), va anunta lansarea celui de al patrulea apel de selectie aferent anului 2014, pentru  urmatoarea masura:

Masura : 112 Instalarea tinerilor fermieri – Alocarea indicativa sesiune (euro) : 80.000;

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea  proiect in aceasta sesiune, aprobata de Consiliul Director al GAL, conf. adresei AM-PNDR DGDR, nr. 93340/19.08.2013:

            Masura 112  –       40.000,00  euro;

            Se mentin toate conditiile, prevederile si informatiile care au facut obiectul ultimului apel de selectie pe masura 112 inclusiv punctajele pentru criteriile de selectie si alocarea financiara fiind astfel respectat principiul transparentei.

 

Beneficiarii eligibili si intensitatea finantarii sunt prezentate in Ghidul Solicitantului pentru Masura 112  in vigoare pe site-ul  apdrp.ro  la data lansarii Apelului de Selectie.

Proiectele finantate se vor implementa in teritoriul Grupul de Actiune Locala Tara Oltului si vor fi dezvoltate in concordanta cu directiile de dezvoltare  identificate la nivelul  teritoriului , asa cum sunt ele  reflectate in   Planul de Dezvoltare  Locala  disponibil  pe  site-ul  www.taraoltului.ro

Teritoriul GAL TO : din teritoriul Gal To fac parte 10 comune si un oras

  •  Arpasu de Jos, Cartisoara, Carta, Porumbacu de Jos, Racovita, Turnu Rosu, Boita, Caineni, Boisoara, Titesti,  Orasul Talmaciu.

DOCUMENTELE NECESARE DEPUNERII CANDIDATURILOR

Proiectele se vor intocmii conform specificatiilor Ghidului solicitantului aferent fiecarei masuri in vigoarea la data lansarii apelului de selectie.

Documentele necesare sunt disponibile in format electronic pe site-ul www.apdrp.ro.

CONFORMITATE SI ELIGIBILITATE  Solicitantul finantarii  trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul Ghidului Solicitantului aferent fiecarei masuri. Va rugam sa consultati Ghidul solicitantului aferent masurii in care se incadreaza proiectul propus (www.apdrp.ro si www.madr.ro ) .

DEPUNEREA PROIECTELOR

Proiectelor pot fi depuse pentru:  Masura 112 – Instalarea tinerilor fermieri .

In fiecare zi lucratoare , in perioda 21.10.2014 – 03.11.2014 intre orele 9:00 – 14:00 la Secretariatul Grupului de Actiune Locala Tara Oltului, din Com.Porumbacu de Jos, Str.Principala Nr.235, Jud.Sibiu . Varianta detaliata a APELULUI DE SELECTIE PROIECTE LEADER, MASURA 4.1, este disponibila pe site-ul (www.taraoltului.ro) . La sediul GAL Tara Oltului sunt disponibile informatii detaliate aferente Masurii 112 varianta  elecronica suport CD/DVD sau pe suport format tiparit.

Datele de contact ale GAL Tara Oltului, unde solicitantii pot obtine informatii detaliate:

In zilele lucratoare, numai intre orele 9-14:Adresa : Porumbacu de Jos, nr 253 (la sediul primariei), Web-site : www.taraoltului.ro, E-mail: tara_oltului@yahoo.com, Telefon : 0269 – 522.101           

Reprezentant legal : Camelia Limbasan; Telefon: 0744/795965         

                                                                                                                                                                   

Descarca documentul APELULUI de selectie Sesiunea 4 / 2014

de AICI –> Apel_4_selectie_MASURA_41- scurt

                      Apel_4_selectie_ GAL-TO Criterii final

 

MODELUL DE DECLARAŢIE prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL Tara Oltului toate plăţile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP către beneficiar este prezentat mai jos (se depune dupa selectarea proiectului) Descarca modelul declaratiei de AICI –> MODELUL DE DECLARAŢIE

 

MASURA 112 – Instalarea tinerilor fermieri 

Sprijinul acordat în cadrul masurii are ca scop dezvoltarea exploataiilor agricole, care
produc în principal produse agricole vegetale si animale (materie prima) pentru consum
uman si hrana animalelor.

Descarca fisa masurii 41.112

Criterii de selectie Masura 41.112

Descarca ghidul solicitantului pentru masura 41.112

 

Calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de depunere pentru anul 2014

Masura 112 si Masura 322 public

Descarca calendarul de AICI –>  Calendar sesiune 3 /  2014 GAL Tara Oltului