RAPORT DE SELECTIE FINALA M421 – Implementarea proiectelor de cooperare

Raport de selectie final M421-02-2014

 

Convocator Comitet de selectie

Raport de evaluare M421-02-2014

 

 

Apel de selectie M421-02/14 – 12.12.2014. "Implementarea proiectelor de cooperare"

 

Data publicarii anuntului: 28.11.2014

Numar de referinta al sesiunii cererii de proiecte:  M421-02/14 – 12.12.2014

GAL  Tara Oltului(GAL TO), va anunta lansarea celui de al doilea apel de selectie aferent anului 2014, pentru  urmatoarea masura:

Masura : 421  Implementarea proiectelor de cooperare – Alocarea indicativa sesiune (euro) : 25.000;

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea  proiect in aceasta sesiune, aprobata de Consiliul Director al GAL-T.O.

            Masura 421 –   25.000,00  euro;

            Se mentin toate conditiile, prevederile si informatiile care au facut obiectul ultimului apel de selectie pe masura 421 inclusiv punctajele pentru criteriile de selectie si alocarea financiara fiind astfel respectat principiul transparentei.

Beneficiarii eligibili si intensitatea finantarii sunt prezentate in Ghidul Solicitantului versiunea 06-15.09.2014 “Implementarea proiectelor de cooperare”  in vigoare pe site-ul www.afir.madr.ro  la data lansarii Apelului de Selectie.

Proiectele finantate se vor implementa in teritoriul Grupul de Actiune Locala Tara Oltului si vor fi dezvoltate in concordanta cu directiile de dezvoltare  identificate la nivelul  teritoriului , asa cum sunt ele  refectate in   Planul de Dezvoltare  Locala  disponibil  pe  site-ul  www.taraoltului.ro

Teritoriul GAL TO : din teritoriul Gal To fac parte 10 comune si un oras

  •  Arpasu de Jos, Cartisoara, Carta, Porumbacu de Jos, Racovita, Turnu Rosu, Boita, Caineni, Boisoara, Titesti,  Orasul Talmaciu.

DOCUMENTELE NECESARE DEPUNERII CANDIDATURILOR

Proiectele se vor intocmii conform specificatiilor Ghidului solicitantului aferent  masuri in vigoarea la data lansarii apelului de selectie.

Documentele necesare sunt disponibile in format electronic pe site-ul www.afir.ro., www.madr.ro

CONFORMITATE SI ELIGIBILITATE  Solicitantul finantarii  trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul Ghidului Solicitantului aferent fiecarei masuri. Va rugam sa consultati Ghidul solicitantului aferent masurii in care se incadreaza proiectul propus (www.afir.madr.ro) .

DEPUNEREA PROIECTELOR

Proiectelor pot fi depuse pentru:  Masura  421 – Implementarea proiectelor de cooperare .

In fiecare zi lucratoare , in perioda 28.11.2014 – 12.12.2014 intre orele 9:00 – 14:00 la Secretariatul Grupului de Actiune Locala Tara Oltului, din Com.Porumbacu de Jos, Str.Principala Nr.235, Jud.Sibiu . Varianta detaliata a APELULUI DE SELECTIE PROIECTE LEADER, MASURA 421 este disponibila pe site-ul (www.taraoltului.ro) . La sediul GAL Tara Oltului sunt disponibile informatii detaliate aferente Masurii 421 varianta  elecronica suport CD/DVD sau pe suport format tiparit.

Datele de contact a GAL unde solicitantii pot obtine informatii detaliate:

In zilele lucratoare, numai intre orele 9-14:Adresa : Porumbacu de Jos, nr 253 (la sediul primariei), Web-site : www.taraoltului.ro, E-mail: tara_oltului@yahoo.com, Telefon : 0269 – 522.101     

Reprezentant legal : Camelia Limbasan; Telefon: 0744/795965

 

Apel_2_selectie M421 scurt

Apel_2_selectie_ 421 GAL-TO Criterii final