MASURA 112 – Instalarea tinerilor fermieri 

Sprijinul acordat în cadrul masurii are ca scop dezvoltarea exploataiilor agricole, care
produc în principal produse agricole vegetale si animale (materie prima) pentru consum
uman si hrana animalelor.

Alocarea indicativa sesiune (euro): 150.000 

Descarca fisa masurii 41.112

Criterii de selectie masura 41.112

Descarca ghidul solicitantului pentru masura 41.112

 

MASURA 121 – Modernizarea exploatatiilor agricole 

Obiectivele operaţionale se referă la promovarea investiţiilor în exploataţiile agricole din sectorul vegetal și de creştere a animalelor pentru realizarea de construcţii noi şi/ sau modernizarea construcţiilor agricole existente din cadrul acestora şi a utilităţilor aferente, achiziţionarea de maşini şi utilaje noi, înfiinţarea de plantaţii etc.

Alocarea indicativa sesiune (euro): 400.000 

Descarca fisa masurii 41.121

Criterii de selectie masura 41.121

Descarca ghidul solicitantului pentru masura 41.121

 

MASURA 123 – Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere

Are ca obiectiv general creşterea competitivităţii întreprinderilor de procesare agroalimentare şi forestiere, prin îmbunătăţirea performanţei generale a întreprinderilor din sectorul de procesare şi marketing a produselor agricole şi forestiere, printr‐o mai bună utilizare a resurselor umane şi a altor factori de producţie.

Alocarea indicativa sesiune (euro): 400.000 

Descarca fisa masurii 41.123

Descarca criteriile de selectie pentru masura 41.123

Descarca ghidul solicitantului pentru masura41.123

 

MASURA 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta

Are ca obiectiv general creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole în curs de restructurare pentru facilitarea rezolvării problemelor legate de tranziţie, având în vedere faptul că sectorul agricol şi economia rurală sunt expuse presiunii concurenţiale a pieţei unice.

Alocarea indicativa sesiune (euro): 150.000 

Descarca fisa masurii 41.141

Descarca criteriile de selectie pentru masura 41.141

Descarca ghidul solicitantului pentru masura 41.141

 

MASURA 312 – Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi

Are ca obiectiv general dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin încurajarea activităţilor non-agricole, în scopul creşterii numărului de locuri de muncă şi a veniturilor adiţionale..

Alocarea indicativa sesiune (euro): 600.000 

Descarca fisa masurii 41.312

Descarca criteriile de selectie pentru masura 41.312

Descarca ghidul solicitantului pentru masura 41.312

 

MASURA 313 – Incurajarea activitatilor turistice

Are ca obiectiv general dezvoltarea activităţilor turistice în zonele rurale care să contribuie la creşterea numărului de locuri de muncă şi a veniturilor alternative, precum şi la creşterea atractivităţii spaţiului rural.

Alocarea indicativa sesiune (euro): 550.000 

Descarca fisa masurii 41.313

Descarca criteriile de selectie pentru masura 41.313

Descarca ghidul solicitantului pentru masura 41.313

 

MASURA 322 – Renovarea , dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale

Obiectivele masurii 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor,îmbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea în valoare a mostenirii rurale Masura 322 se încadreaza în Axa III – „Calitatea vietii în zonele rurale si diversificarea economiei rurale” si are ca obiective: a. Îmbunatatirea infrastructurii fizice de baza în spatiul rural; b. Îmbunatatirea accesului la serviciile publice de baza pentru populatia rurala; c. Cresterea numarului de sate renovate; d. Cresterea numarului de obiective de patrimoniu din spatiul rural sprijinite.

Alocarea indicativa sesiune (euro): 240.000 

Descarca fisa masurii 41.322

Descarca criteriile de selectie pentru masura 41.322

Descarca ghidul solicitantului pentru masura 41.322

 

 

 

Comitetul de selectie al proiectelor din GAL Tara Oltului

 

Criterii de selectie pe masuri :

Descarca documentul  complet AICI :  Criterii de selectie pe masuri (1)

 

RAPOARTE DE SELECTIE 

Raport selectie proiecte Masura  41.313 , 06 aug 2013

Raport selectie final Masura 41.313

Comitet de selectie Masura 41.313

 

Raport selectie proiecte Masura  41.312 , 06 aug 2013

Raport selectie final Masura 41.312

Comitet de selctie Masura 41.312

 

Raport selectie proiecte Masura  41.141 , 06 aug 2013

Raport selectie final Masura 41.141

Comitet de selectie Masura 41.141

Raport selectie proiecte Masura  41.312 , 23 iulie 2013

Raport selectie intermediar Masura 41-312

Comitet selectie proiecte Masura 41-312

 

Raport selectie proiecte Masura  41.313 , 23 iulie 2013

Raport selectie intermediar Masura 41-313

Comitet de selectie Masura 41-313

 

 

Raport selectie proiecte Masura  41.141 , iulie 2013 

Raport de selectie intermediar Masura 41.141

Comitet de selectie Masura 41.141

 

SESIUNI DEPUNERE PROIECTE ARHIVA

 

Apel de selecţie MASURA 41

Descarca documentele:

Primul apel de selectie 1