[slider][slide link=”http://taraoltului.ro/wp-content/uploads/GAL-Tara-Oltului-comori1.jpg”]http://taraoltului.ro/wp-content/uploads/comori1.jpg [/slide][slide link=”http://taraoltului.ro/wp-content/uploads/GAL-Tara-Oltului-comori2.jpg”]http://taraoltului.ro/wp-content/uploads/comori2.jpg [/slide][slide link=”http://taraoltului.ro/wp-content/uploads/GAL-Tara-Oltului-comori3.jpg”]http://taraoltului.ro/wp-content/uploads/comori3.jpg [/slide][slide link=”http:/taraoltului.ro/wp-content/uploads/GAL-Tara-Oltului-comori4.jpg”]http://taraoltului.ro/wp-content/uploads/comori4.jpg [/slide][/slider]

Proiectul se bazeaza pe urmatoarele cuvinte cheie : un teritoriu, o temă împărtășită și un obiectiv comun  al locuitorilor acestui ţinut.

Iniţiatorul proiectului este Asociaţia de prietenie “Ille et Vilaine – Sibiu” impreuna cu reprezentanţi ai unor şcoli din teritoriul Țării Oltului și ai unor asociaţii precum Prietenii Avrigului, Amicii munţilor, GAL Ţara Oltului.

Obiectivele proiectului

Dobândirea de cunoștințe și abilităţi pentru identificarea și valorizarea bogaţiilor naturale, culturale și umane din Țara Oltului

Cultivarea sentimentului de apartenenţă la o comunitate și la un teritoriu cu identitate definită

Dezvoltarea simţului comunitar, a spiritului de echipă și a încrederii în forţele proprii

Proiectul este  materializat prin organizarea  unui concurs de orientare turistică și cunostințe generale, adresat tinerilor de 12-14 ani, din comunele cuprinse în GAL Țara Oltului

În fiecare an se schimbă comuna pe raza căreia se desfașoară concursul, alegerea fiind făcută de organizatori în urma analizării ofertelor primite

Echipele care reprezintă fiecare comună sunt pregătite de un grup local de voluntari, format atât din reprezentanți ai școlii cât și din cetățeni dornici să-și promoveze comunitatea