(1)   Stabilirea si implemetarea strategiei de dezvoltare a teritoriului “Tara Oltului”;
(2)   Valorificarea resurselor umane si naturale locale;
(3)   Conservarea si valorificarea patrimoniului material si imaterial;
(4)   Sustinerea acelor initiative antreprenoriale care contribuie la dezvoltarea comunitatii locale;
(5)   Utilizarea parteneriatului public – privat in definirea si implementarea politicilor publice de dezvoltare
(6)   Participarea la proiecte de ooperare inter-teritoriala si transnationala;
(7)   Organizarea de sesiuni de formare in domeniul dezvoltarii rurale;
(8)   Animarea si coordonarea tuturor actorilor locali implicati in dezvoltarea teritoriului.