MADR AM-PNDR nr. 77286/26.01.2015.

Descarca fisa MADR AM-PNDR nr.77287/26.01.2015

MASURA 112 – Instalarea tinerilor fermieri 

Sprijinul acordat în cadrul masurii are ca scop dezvoltarea exploataiilor agricole, care
produc în principal produse agricole vegetale si animale (materie prima) pentru consum
uman si hrana animalelor.

Descarca fisa masurii 41.112

Criterii de selectie masura 41.112

Descarca ghidul solicitantului pentru masura 41.112

 

MASURA 121 – Modernizarea exploatatiilor agricole 

Obiectivele operaţionale se referă la promovarea investiţiilor în exploataţiile agricole din sectorul vegetal și de creştere a animalelor pentru realizarea de construcţii noi şi/ sau modernizarea construcţiilor agricole existente din cadrul acestora şi a utilităţilor aferente, achiziţionarea de maşini şi utilaje noi, înfiinţarea de plantaţii etc.

Alocarea indicativa sesiune (euro): 36.000

Descarca fisa masurii 41.121

Criterii de selectie masura 41.121

Descarca ghidul solicitantului pentru masura 41.121

 

MASURA 123 – Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere

Are ca obiectiv general creşterea competitivităţii întreprinderilor de procesare agroalimentare şi forestiere, prin îmbunătăţirea performanţei generale a întreprinderilor din sectorul de procesare şi marketing a produselor agricole şi forestiere, printr‐o mai bună utilizare a resurselor umane şi a altor factori de producţie.

Descarca fisa masurii 41.123

Criterii de selectie Masura 41.123

Descarca ghidul solicitantului pentru masura41.123

 

MASURA 312 – Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi

Are ca obiectiv general dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin încurajarea activităţilor non-agricole, în scopul creşterii numărului de locuri de muncă şi a veniturilor adiţionale..

Descarca fisa masurii 41.312

Criterii de selectie Masura 41.312

Descarca ghidul solicitantului pentru masura 41.312

 

MASURA 313 – Incurajarea activitatilor turistice

Are ca obiectiv general dezvoltarea activităţilor turistice în zonele rurale care să contribuie la creşterea numărului de locuri de muncă şi a veniturilor alternative, precum şi la creşterea atractivităţii spaţiului rural.

Descarca fisa masurii 41.313

Criterii de selectie Masura 41.313

Descarca ghidul solicitantului pentru masura 41.313

 

MASURA 322 – Renovarea , dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale

Obiectivele masurii 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor,îmbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea în valoare a mostenirii rurale Masura 322 se încadreaza în Axa III – „Calitatea vietii în zonele rurale si diversificarea economiei rurale” si are ca obiective: a. Îmbunatatirea infrastructurii fizice de baza în spatiul rural; b. Îmbunatatirea accesului la serviciile publice de baza pentru populatia rurala; c. Cresterea numarului de sate renovate; d. Cresterea numarului de obiective de patrimoniu din spatiul rural sprijinite.

Descarca fisa masurii 41.322

Criterii de selectie Masura 41.322

Descarca ghidul solicitantului pentru masura 41.322

 

MASURA 421 – Implementarea proiectelor de cooperare 

Criterii de selectie Masura 421

 

 

Data si modul de anuntare a rezultatelor:

–        Beneficiarii vor fi notificati in scris, de catre GAL, daca proiectele au fost selectate, sau un, prin publicarea unui Raport de Selectie intermediar.

–        Daca proiectul nu a fost selectat se poate depune contestatie in termen de 5 zile de la primirea notificarii.

–        Contestatiile se analizeaza de catre o Comisie de Contestatii care va emite un Raport de Contestatii cu rezultatele contestatiilor

–        In urma finalizarii acestora beneficiarii care au depus contestatia vor fi notificati cu privire la rezultatul solutionarii contestatiei

–          Se va publica ulterior un Raport de Selectie Final.

–         Toate informatiile vor fi publicate pe www.taraoltului.ro

 

Datele de contact a GAL unde solicitantii pot obtine informatii detaliate:

In zilele lucratoare, numai intre orele 9-14

Adresa : Porumbacu de Jos, nr 253 (la sediul primariei)

Web-site : www.taraoltului.ro

E-mail: tara_oltului@yahoo.com

Telefon : 0269 – 522.101        

Reprezentant legal : Camelia Limbasan

Telefon: 0744/795965