Fisa masurii M19.6A.1-Diversificarea activitatilor economice si crearea de locuri de munca