Fisa masurii M19.6B.2-Crearea si extinderea serviciilor de baza destinate populatiei GAL-TO