2020

Ghid final MĂSURA: M19/2B/1 Sprijinirea tinerilor fermieri si a fermelor mici – publicat in 14.12.2020

Anexa 1 – Cerere de finantare M19_2B_1 corespondent sM 6.1

Anexa 1 – Cerere de finantare M19_2B_1 corespondent sM 6.3

Anexa 2 – Plan de Afaceri – sprijinirea tinerilor fermieri

Anexa 2 – Plan de Afaceri – sprijinirea fermelor mici

Anexa 3 – Model Contract de finantare

Anexa 4 – Declarație către GAL Țara Oltului privind raportarea plăților efectuate de AFIR

Anexa 5 – ANEXA 5 – Fisa masurii conform Strategiei de Dezvoltare Locala GAL Tara Oltului

Anexa 6 – Lista detaliata a coeficientilor productiei standard SO 2013 – aplicabil de la 01.01.2018

Anexa 7 – Procedură de evaluare şi selecţie a proiectelor la GAL Ţara Oltului

Anexa 8 – Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului de Selectie a Proiectelor

Anexa 9.1 – Procedura solutionare contestatiilor pentru proiectele depuse la gal tara oltului

Anexa 9.2 – R.O.F. a comisiei de solutionarea contestatiilor pt.proiectele depuse prin intermediul SDL GAL-TO

Anexa 10.1 – Fisa de verificare a conformitatii proiectului

Anexa 10.2 – Metodologia de verificare a conformitatii proiectului

Anexa 11.1 – Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate

Anexa 11.2 – Metodologia de verificare a eligibilitatii proiectului

Anexa 12.1 – Fisa de evaluare criterii selectie proiect – sprijinirea tinerilor fermieri – sprijinirea fermelor mici

Anexa 12.2 – Metodologia de evaluare criterii selectie – sprijinirea tinerilor fermieri

Anexa 12.3 – Metodologia de evaluare criterii selectie – sprijinrea fermelor mici

Anexa 13 – Lista Asociatiilor acreditate de ANZ

Anexa 14 – Lista raselor autohtone (indigene) eliberata de ANZ

Anexa 15 – OUG_nr.3 2015 aprobare scheme plati 2015 2020

Anexa – 16 Instructiuni privind evitarea crearii de cond artificiale

Anexa 17 – Declaratie date cu caracter personal

———————————————————————–

Ghid final MĂSURA: M19/2B/1 Sprijinirea tinerilor fermieri si a fermelor mici – publicat in 15.07.2020

Anexa 1 – Cerere de finantare M19_2B_1 corespondent sM 6.1

Anexa 1 – Cerere de finantare M19_2B_1 corespondent sM 6.3

Anexa 2 – Plan de Afaceri – sprijinirea tinerilor fermieri

Anexa 2 – Plan de Afaceri – sprijinirea fermelor mici

Anexa 3 – Model Contract de finantare

Anexa 4 – Declarație către GAL Țara Oltului privind raportarea plăților efectuate de AFIR

Anexa 5 – ANEXA 5 – Fisa masurii conform Strategiei de Dezvoltare Locala GAL Tara Oltului

Anexa 6 – Lista detaliata a coeficientilor productiei standard SO 2013 – aplicabil de la 01.01.2018

Anexa 7 – Procedură de evaluare şi selecţie a proiectelor la GAL Ţara Oltului

Anexa 8 – Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului de Selectie a Proiectelor

Anexa 9.1 – Procedura solutionare contestatiilor pentru proiectele depuse la gal tara oltului

Anexa 9.2 – R.O.F. a comisiei de solutionarea contestatiilor pt.proiectele depuse prin intermediul SDL GAL-TO

Anexa 10.1 – Fisa de verificare a conformitatii proiectului

Anexa 10.2 – Metodologia de verificare a conformitatii proiectului

Anexa 11.1 – Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate

Anexa 11.2 – Metodologia de verificare a eligibilitatii proiectului

Anexa 12.1 – Fisa de evaluare criterii selectie proiect – sprijinirea tinerilor fermieri – sprijinirea fermelor mici

Anexa 12.2 – Metodologia de evaluare criterii selectie – sprijinirea tinerilor fermieri

Anexa 12.3 – Metodologia de evaluare criterii selectie – sprijinrea fermelor mici

Anexa 13 – Lista Asociatiilor acreditate de ANZ

Anexa 14 – Lista raselor autohtone (indigene) eliberata de ANZ

Anexa 15 – OUG_nr.3 2015 aprobare scheme plati 2015 2020

Anexa – 16 Instructiuni privind evitarea crearii de cond artificiale

2018

Ghid final MĂSURA: M19/2B/1 Sprijinirea tinerilor fermieri si a fermelor mici – publicat in 23.05.2018

Anexa 1 – Cerere de finantare M19_2B_1 corespondent sM 6.1

Anexa 1 – Cerere de finantare M19_2B_1 corespondent sM 6.3

Anexa 2 – Plan de Afaceri – sprijinirea tinerilor fermieri

Anexa 2 – Plan de Afaceri – sprijinirea fermelor mici

Anexa 3 – Model Contract de finantare

Anexa 4 – Declarație către GAL Țara Oltului privind raportarea plăților efectuate de AFIR

Anexa 5 – Fișa măsurii conform Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Țara Oltului

Anexa 6 – Lista detaliata a coeficientilor productiei standard SO 2013 – aplicabil de la 01.01.2018

Anexa 7 – Procedură de evaluare şi selecţie a proiectelor la GAL Ţara Oltului

Anexa 8 – Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului de Selectie a Proiectelor

Anexa 9.1 – Procedura solutionare contestatiilor pentru proiectele depuse la gal tara oltului

Anexa 9.2 – R.O.F. a comisiei de solutionarea contestatiilor pt.proiectele depuse prin intermediul SDL GAL-TO

Anexa 10.1 – Fisa de verificare a conformitatii proiectului

Anexa 10.2 – Metodologia de verificare a conformitatii proiectului

Anexa 11.1 – Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate

Anexa 11.2 – Metodologia de verificare a eligibilitatii proiectului

Anexa 12.1 – Fisa de evaluare criterii selectie proiect – sprijinirea tinerilor fermieri – sprijinirea fermelor mici

Anexa 12.2 – Metodologia de evaluare criterii selectie – sprijinirea tinerilor fermieri

Anexa 12.3 – Metodologia de evaluare criterii selectie – sprijinrea fermelor mici

Anexa 13 – Lista Asociatiilor acreditate de ANZ

Anexa 14 – Lista raselor autohtone (indigene) eliberata de ANZ

Anexa 15 – OUG_nr.3 2015 aprobare scheme plati 2015 2020

Anexa – 16 Instructiuni privind evitarea crearii de cond artificiale

2017

Ghid final MĂSURA: M19/2B/1 Sprijinirea tinerilor fermieri si a fermelor mici – publicat in 21.08.2017

Anexa 1 – Cerere de finantare M19_2B_1 corespondent sM 6.1

Anexa 1 – Cerere de finantare M19_2B_1 corespondent sM 6.3

Anexa 2 – Plan de Afaceri – sprijinirea tinerilor fermieri

Anexa 3 – Plan de Afaceri – sprijinirea fermelor mici

Anexa 3 – Model Contract de finantare

Anexa 4 – Declarație către GAL Țara Oltului privind raportarea plăților efectuate de AFIR

Anexa 5 – Fișa măsurii conform Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Țara Oltului

Anexa 6 – Lista coeficientilor calcul productie standard vegetal zootehnie 2017

Anexa 7 – Procedura de evaluare și selectie a proiectelor

Anexa 8 – Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului de Selectie a Proiectelor

Anexa 9.1 – Procedura solutionare contestatiilor pentru proiectele depuse la gal tara oltului

Anexa 9.2 – R.O.F. a comisiei de solutionarea contestatiilor pt.proiectele depuse prin intermediul SDL GAL-TO

Anexa 10.1 – Fisa de verificare a conformitatii proiectului

Anexa 10.2 – Metodologia de verificare a conformitatii proiectului

Anexa 11.1 – Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate

Anexa 11.2 – Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate

Anexa 11.3 – Metodologia de verificare a eligibilitatii proiectului

Anexa 12.1 – Fisa de evaluare criterii selectie proiect – sprijinirea tinerilor fermieri

Anexa 12.2 – Metodologia de evaluare criterii selectie – sprijinirea tinerilor fermieri

Anexa 12.3 – Fisa de evaluare criterii selectie proiect – sprijinrea fermelor mici

Anexa 12.4 – Metodologia de evaluare criterii selectie – sprijinrea fermelor mici

Anexa 13 – Lista Asociatiilor acreditate de ANZ

Anexa 14 – Lista raselor autohtone (indigene) eliberata de ANZ

Anexa 15 – OUG_nr.3 2015 aprobare scheme plati 2015 2020

Anexa – 16 Instructiuni privind evitarea crearii de cond artificiale

———————————————————————–

Ghid final MĂSURA: M19/2B/1 Sprijinirea tinerilor fermieri si a fermelor mici – publicat in 06.02.2018

Anexa 1 – Cerere de finantare M19_2B_1 corespondent sM 6.1

Anexa 1 – Cerere de finantare M19_2B_1 corespondent sM 6.3

Anexa 2 – Plan de Afaceri – sprijinirea tinerilor fermieri

Anexa 3 – Plan de Afaceri – sprijinirea fermelor mici

Anexa 3 – Model Contract de finantare

Anexa 4 – Declarație către GAL Țara Oltului privind raportarea plăților efectuate de AFIR

Anexa 5 – Fișa măsurii conform Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Țara Oltului

Anexa 6 – Lista detaliata a coeficientilor productiei standard SO 2013 – aplicabil de la 01.01.2018

Anexa 7 – Procedură de evaluare şi selecţie a proiectelor la GAL Ţara Oltului

Anexa 8 – Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului de Selectie a Proiectelor

Anexa 9.1 – Procedura solutionare contestatiilor pentru proiectele depuse la gal tara oltului

Anexa 9.2 – R.O.F. a comisiei de solutionarea contestatiilor pt.proiectele depuse prin intermediul SDL GAL-TO

Anexa 10.1 – Fisa de verificare a conformitatii proiectului

Anexa 10.2 – Metodologia de verificare a conformitatii proiectului

Anexa 11.1 – Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate

Anexa 11.2 – Metodologia de verificare a eligibilitatii proiectului

Anexa 12.1 – Fisa de evaluare criterii selectie proiect – sprijinirea tinerilor fermieri – sprijinirea fermelor mici

Anexa 12.2 – Metodologia de evaluare criterii selectie – sprijinirea tinerilor fermieri

Anexa 12.3 – Metodologia de evaluare criterii selectie – sprijinrea fermelor mici

Anexa 13 – Lista Asociatiilor acreditate de ANZ

Anexa 14 – Lista raselor autohtone (indigene) eliberata de ANZ

Anexa 15 – OUG_nr.3 2015 aprobare scheme plati 2015 2020

Anexa – 16 Instructiuni privind evitarea crearii de cond artificiale

2017

Ghid final MĂSURA: M19/2B/1 Sprijinirea tinerilor fermieri si a fermelor mici – publicat in 21.08.2017

Anexa 1 – Cerere de finantare M19_2B_1 corespondent sM 6.1

Anexa 1 – Cerere de finantare M19_2B_1 corespondent sM 6.3

Anexa 2 – Plan de Afaceri – sprijinirea tinerilor fermieri

Anexa 3 – Plan de Afaceri – sprijinirea fermelor mici

Anexa 3 – Model Contract de finantare

Anexa 4 – Declarație către GAL Țara Oltului privind raportarea plăților efectuate de AFIR

Anexa 5 – Fișa măsurii conform Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Țara Oltului

Anexa 6 – Lista coeficientilor calcul productie standard vegetal zootehnie 2017

Anexa 7 – Procedura de evaluare și selectie a proiectelor

Anexa 8 – Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului de Selectie a Proiectelor

Anexa 9.1 – Procedura solutionare contestatiilor pentru proiectele depuse la gal tara oltului

Anexa 9.2 – R.O.F. a comisiei de solutionarea contestatiilor pt.proiectele depuse prin intermediul SDL GAL-TO

Anexa 10.1 – Fisa de verificare a conformitatii proiectului

Anexa 10.2 – Metodologia de verificare a conformitatii proiectului

Anexa 11.1 – Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate

Anexa 11.2 – Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate

Anexa 11.3 – Metodologia de verificare a eligibilitatii proiectului

Anexa 12.1 – Fisa de evaluare criterii selectie proiect – sprijinirea tinerilor fermieri

Anexa 12.2 – Metodologia de evaluare criterii selectie – sprijinirea tinerilor fermieri

Anexa 12.3 – Fisa de evaluare criterii selectie proiect – sprijinrea fermelor mici

Anexa 12.4 – Metodologia de evaluare criterii selectie – sprijinrea fermelor mici

Anexa 13 – Lista Asociatiilor acreditate de ANZ

Anexa 14 – Lista raselor autohtone (indigene) eliberata de ANZ

Anexa 15 – OUG_nr.3 2015 aprobare scheme plati 2015 2020

Anexa – 16 Instructiuni privind evitarea crearii de cond artificiale

Anexa 17 – DECLARATIE DATE CU CARACTER PERSONAL