2018

Ghid final MĂSURA: M19/3A/1 PROMOVARE FORME ASOCIATIVE – publicat in 23.05.2018

Anexa 1 – Cerere de Finanțare pentru proiecte de servicii MASURA M19_3A_1

Anexa 1 – Cerere de Finanțare pentru proiecte de investitii MASURA M19_3A_1

Anexa 2 – Model plan marketing

Anexa 3 – Contract de finantare

Anexa 4 – DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE A BENEFICIARULUI

Anexa 4.1 – DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE A BENEFICIARULUI DE RAPORTARE

Anexa 5 – Fișa măsurii conform Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Țara Oltului

Anexa 6 – Acord de cooperare pentru constituire Parteneriat

Anexa 6.1 – Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica

Anexa 6.2 – Declaratie privind respectarea regulii de cumul minimis

Anexa 7 – Procedură de evaluare şi selecţie a proiectelor la GAL Ţara Oltului

Anexa 8 – Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului de Selectie a Proiectelor

Anexa 9.1 – Procedura solutionare contestatiilor pentru proiectele depuse la gal tara oltului

Anexa 9.2 – R.O.F. a comisiei de solutionarea contestatiilor pt.proiectele depuse prin intermediul SDL GAL-TO

Anexa 10.1 – Fisa de verificare a conformitatii proiectului

Anexa 10.2 – Metodologia de verificare a conformitatii proiectului

Anexa 11.1 – Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate

Anexa 11.2 – Metodologia de verificare a eligibilitatii proiectului

Anexa 12.1 – Fisa de evaluare criterii selectie proiect

Anexa 12.2 – Metodologia de evaluare criterii selectie

Anexa 13 – DECLARATIE DATE CU CARACTER PERSONAL

2017

Ghid final MĂSURA: M19/3A/1 PROMOVARE FORME ASOCIATIVE – publicat in 29.05.2017

Anexa 1 – Cerere de Finanțare pentru proiecte de servicii MASURA M19_3A_1

Anexa 1 – Cerere de Finanțare pentru proiecte de investitii MASURA M19_3A_1

Anexa 2 – Model plan marketing

Anexa 3 – Contract de finantare

Anexa 4 – DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE A BENEFICIARULUI

Anexa 5 – Fișa măsurii conform Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Țara Oltului

Anexa 6 – Acord de cooperare pentru constituire Parteneriat

Anexa 7 – Procedură de evaluare şi selecţie a proiectelor la GAL Ţara Oltului

Anexa 8 – Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului de Selectie a Proiectelor

Anexa 9.1 – Procedura solutionare contestatiilor pentru proiectele depuse la gal tara oltului

Anexa 9.2 – R.O.F. a comisiei de solutionarea contestatiilor pt.proiectele depuse prin intermediul SDL GAL-TO

Anexa 10.1 – Fisa de verificare a conformitatii proiectului

Anexa 10.2 – Metodologia de verificare a conformitatii proiectului

Anexa 11.1 – Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate

Anexa 11.2 – Metodologia de verificare a eligibilitatii proiectului

Anexa 12.1 – Fisa de evaluare criterii selectie proiect

Anexa 12.2 – Metodologia de evaluare criterii selectie

Anexa 13 – DECLARATIE DATE CU CARACTER PERSONAL