M19_6A_1 – 2023 EURI

Ghidul solicitantului nonagricol masura M19/6A1 – Diversificarea activitatilor economice si crearea de locuri de munca EURI- publicat in 30.03.2023

Anexa_1_Cerere de finantareeste_M19/6A1-EURI

Anexa_2_Model plan de afaceri M19/6A1-EURI

Anexa 3 – Contract de Finantare

Anexa 4 – Declarație către GAL Țara Oltului privind raportarea plăților efectuate de AFIR

Anexa 5 – Fisa masurii conform Strategiei de Dezvoltare Locala GAL-TO_EURI

Anexa 6.1 – Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica

Anexa 6.2 – Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

Anexa 6.3 – Declaratia neincadrare in firme in dificultate

Anexa 6.4 – Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02

Anexa 7 – Lista codurilor CAEN eligibile – EURI

Anexa 8 – Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor

Anexa 9 – Lista ariilor naturale protejate

Anexa 10 – Procedura de evaluare și selectie a proiectelor

Anexa 11 – Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului de Selectie a Proiectelor

Anexa 12.1 – Procedura solutionare contestatiilor pentru proiectele depuse la gal tara oltului

Anexa 12.2 – R.O.F. a comisiei de solutionarea contestatiilor pt.proiectele depuse prin intermediul SDL GAL-TO

Anexa 13.1 – Fisa de verificare a conformitatii proiectului – EURI

Anexa 13.2 – Metodologia de verificare a conformitatii proiectului – EURI

Anexa 14.1 – 14.2 – Fisa si Metodologie de verificare a eligibilitatii proiectului – EURI

Anexa 15.1 – Fisa de evaluare criterii selectie proiect – EURI

Anexa 15.2 – Metodologia de evaluare criterii selectie – EURI

Anexa 16 – Instructiuni evitare conditii artificiale -EURI

Anexa 17 – DECLARATIE DATE CU CARACTER PERSONAL

Anexa 18 – Model Declarație pe propria răspundere că nu a mai solicitat 6.2.

/———-

M19_6A_1 – 2022 EURI

Ghidul solicitantului nonagricol masura M19/6A1 – Diversificarea activitatilor economice si crearea de locuri de munca EURI- publicat in 05.12.2022

Anexa_1_Cerere de finantareeste_M19/6A1-EURI

Anexa_2_Model plan de afaceri M19/6A1-EURI

Anexa 3 – Contract de Finantare

Anexa 4 – Declarație către GAL Țara Oltului privind raportarea plăților efectuate de AFIR

Anexa 5 – Fisa masurii conform Strategiei de Dezvoltare Locala GAL-TO_EURI

Anexa 6.1 – Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica

Anexa 6.2 – Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

Anexa 6.3 – Declaratia neincadrare in firme in dificultate

Anexa 6.4 – Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02

Anexa 7 – Lista codurilor CAEN eligibile – EURI

Anexa 8 – Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor

Anexa 9 – Lista ariilor naturale protejate

Anexa 10 – Procedura de evaluare și selectie a proiectelor

Anexa 11 – Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului de Selectie a Proiectelor

Anexa 12.1 – Procedura solutionare contestatiilor pentru proiectele depuse la gal tara oltului

Anexa 12.2 – R.O.F. a comisiei de solutionarea contestatiilor pt.proiectele depuse prin intermediul SDL GAL-TO

Anexa 13.1 – Fisa de verificare a conformitatii proiectului – EURI

Anexa 13.2 – Metodologia de verificare a conformitatii proiectului – EURI

Anexa 14.1 – 14.2 – Fisa si Metodologie de verificare a eligibilitatii proiectului – EURI

Anexa 15.1 – Fisa de evaluare criterii selectie proiect – EURI

Anexa 15.2 – Metodologia de evaluare criterii selectie – EURI

Anexa 16 – Instructiuni evitare conditii artificiale -EURI

Anexa 17 – DECLARATIE DATE CU CARACTER PERSONAL