2023 FEADR

ANUNŢ ÎNCHIDERE SESIUNE M19/6A/1 – 04.10.2023 ORA 9,00

Ghidul solicitantului nonagricol masura M19/6A1 – Diversificarea activitatilor economice si crearea de locuri de munca- publicat in 14.09.2023

Anexa 1_Cerere de finantare M19/6A/1

Anexa 2 – Model Plan de afaceri

Anexa 3 – Contract de Finantare

Anexa 4 – Declarație către GAL Țara Oltului privind raportarea plăților efectuate de AFIR

Anexa 5 – Fișa măsurii conform Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Țara Oltului

Anexa 6.1 – Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica

Anexa 6.2 – Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

Anexa 6.3 – Declaratia neincadrare in firme in dificultate

Anexa 6.4 – Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02

Anexa 7 – Lista codurilor CAEN eligibile

Anexa 8 – Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor

Anexa 9 – Lista ariilor naturale protejate

Anexa 10 – Procedura de evaluare și selectie a proiectelor

Anexa 11 – Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului de Selectie a Proiectelor

Anexa 12.1 – Procedura solutionare contestatiilor pentru proiectele depuse la gal tara oltului

Anexa 12.2 – R.O.F. a comisiei de solutionarea contestatiilor pt.proiectele depuse prin intermediul SDL GAL-TO

Anexa 13.1 – Fisa de verificare a conformitatii proiectului

Anexa 13.2 – Metodologia de verificare a conformitatii proiectului

Anexa 14.1 – 14.2 – Fisa si Metodologie de verificare a eligibilitatii proiectului

Anexa 15.1 – Fisa de evaluare criterii selectie proiect

Anexa 15.2 – Metodologia de evaluare criterii selectie

Anexa 16 – Instructiuni evitare conditii artificiale

Anexa 17 – DECLARATIE DATE CU CARACTER PERSONAL

Anexa 18 – Model Declarație pe propria răspundere că nu a mai solicitat 6.2.

//————————————————–

2023 FEADR

ANUNT suspendare apel de selectie pe masura M19/6A1-8/23-21.04.2023 – Diversificarea activitatilor economice si crearea de locuri de munca-FEADR.

Ghidul solicitantului nonagricol masura M19/6A1 – Diversificarea activitatilor economice si crearea de locuri de munca- publicat in 30.03.2023

Anexa 1_Cerere de finantare M19/6A/1

Anexa 2 – Model Plan de afaceri

Anexa 3 – Contract de Finantare

Anexa 4 – Declarație către GAL Țara Oltului privind raportarea plăților efectuate de AFIR

Anexa 5 – Fișa măsurii conform Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Țara Oltului

Anexa 6.1 – Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica

Anexa 6.2 – Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

Anexa 6.3 – Declaratia neincadrare in firme in dificultate

Anexa 6.4 – Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02

Anexa 7 – Lista codurilor CAEN eligibile

Anexa 8 – Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor

Anexa 9 – Lista ariilor naturale protejate

Anexa 10 – Procedura de evaluare și selectie a proiectelor

Anexa 11 – Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului de Selectie a Proiectelor

Anexa 12.1 – Procedura solutionare contestatiilor pentru proiectele depuse la gal tara oltului

Anexa 12.2 – R.O.F. a comisiei de solutionarea contestatiilor pt.proiectele depuse prin intermediul SDL GAL-TO

Anexa 13.1 – Fisa de verificare a conformitatii proiectului

Anexa 13.2 – Metodologia de verificare a conformitatii proiectului

Anexa 14.1 – 14.2 – Fisa si Metodologie de verificare a eligibilitatii proiectului

Anexa 15.1 – Fisa de evaluare criterii selectie proiect

Anexa 15.2 – Metodologia de evaluare criterii selectie

Anexa 16 – Instructiuni evitare conditii artificiale

Anexa 17 – DECLARATIE DATE CU CARACTER PERSONAL

Anexa 18 – Model Declarație pe propria răspundere că nu a mai solicitat 6.2.

//————

2022 FEADR

Ghidul solicitantului nonagricol masura M19/6A1 – Diversificarea activitatilor economice si crearea de locuri de munca- publicat in 05.12.2022

Anexa 1_Cerere de finantare M19/6A/1

Anexa 2 – Model Plan de afaceri

Anexa 3 – Contract de Finantare

Anexa 4 – Declarație către GAL Țara Oltului privind raportarea plăților efectuate de AFIR

Anexa 5 – Fișa măsurii conform Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Țara Oltului

Anexa 6.1 – Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica

Anexa 6.2 – Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

Anexa 6.3 – Declaratia neincadrare in firme in dificultate

Anexa 6.4 – Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02

Anexa 7 – Lista codurilor CAEN eligibile

Anexa 8 – Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor

Anexa 9 – Lista ariilor naturale protejate

Anexa 10 – Procedura de evaluare și selectie a proiectelor

Anexa 11 – Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului de Selectie a Proiectelor

Anexa 12.1 – Procedura solutionare contestatiilor pentru proiectele depuse la gal tara oltului

Anexa 12.2 – R.O.F. a comisiei de solutionarea contestatiilor pt.proiectele depuse prin intermediul SDL GAL-TO

Anexa 13.1 – Fisa de verificare a conformitatii proiectului

Anexa 13.2 – Metodologia de verificare a conformitatii proiectului

Anexa 14.1 – 14.2 – Fisa si Metodologie de verificare a eligibilitatii proiectului

Anexa 15.1 – Fisa de evaluare criterii selectie proiect

Anexa 15.2 – Metodologia de evaluare criterii selectie

Anexa 16 – Instructiuni evitare conditii artificiale

Anexa 17 – DECLARATIE DATE CU CARACTER PERSONAL

//————

2021

Ghidul solicitantului nonagricol Masura M19/6A/1-Diversificarea activitatilor economice si crearea de locuri de munca – publicat in 11.01.2021

Anexa 1_Cerere de finantare M19/6A/1

Anexa 2 – Model Plan de afaceri

Anexa 3 – Contract de Finantare

Anexa 4 – Declarație către GAL Țara Oltului privind raportarea plăților efectuate de AFIR

Anexa 5 – Fișa măsurii conform Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Țara Oltului

Anexa 6.1 – Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica

Anexa 6.2 – Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

Anexa 6.3 – Declaratia neincadrare in firme in dificultate

Anexa 6.4 – Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02

Anexa 7 – Lista codurilor CAEN eligibile

Anexa 8 – Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor

Anexa 9 – Lista ariilor naturale protejate

Anexa 10 – Procedura de evaluare și selectie a proiectelor

Anexa 11 – Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului de Selectie a Proiectelor

Anexa 12.1 – Procedura solutionare contestatiilor pentru proiectele depuse la gal tara oltului

Anexa 12.2 – R.O.F. a comisiei de solutionarea contestatiilor pt.proiectele depuse prin intermediul SDL GAL-TO

Anexa 13.1 – Fisa de verificare a conformitatii proiectului

Anexa 13.2 – Metodologia de verificare a conformitatii proiectului

Anexa 14.1 – 14.2 – Fisa si Metodologie de verificare a eligibilitatii proiectului

Anexa 15.1 – Fisa de evaluare criterii selectie proiect

Anexa 15.2 – Metodologia de evaluare criterii selectie

Anexa 16 – Instructiuni evitare conditii artificiale

Anexa 17 – DECLARATIE DATE CU CARACTER PERSONAL

2020

Ghid final nonagricol MASURA M19/6A/1 – Diversificarea activitatilor economice si crearea de locuri de munca – publicat in data de 15.07.2020

Anexa 1 – Cerere finantare M19_6A_1

Anexa 2 – Model Plan de afaceri

Anexa 3 – Contract de Finantare

Anexa 4 – Declarație către GAL Țara Oltului privind raportarea plăților efectuate de AFIR

Anexa 5 – Fișa măsurii conform Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Țara Oltului

Anexa 6.1 – Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica

Anexa 6.2 – Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

Anexa 6.3 – Declaratia neincadrare in firme in dificultate

Anexa 6.4 – Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02

Anexa 7 – Lista codurilor CAEN eligibile

Anexa 8 – Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor

Anexa 9 – Lista ariilor naturale protejate

Anexa 10 – Procedura de evaluare și selectie a proiectelor

Anexa 11 – Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului de Selectie a Proiectelor

Anexa 12.1 – Procedura solutionare contestatiilor pentru proiectele depuse la gal tara oltului

Anexa 12.2 – R.O.F. a comisiei de solutionarea contestatiilor pt.proiectele depuse prin intermediul SDL GAL-TO

Anexa 13.1 – Fisa de verificare a conformitatii proiectului

Anexa 13.2 – Metodologia de verificare a conformitatii proiectului

Anexa 14.1 – 14.2 – Fisa si Metodologie de verificare a eligibilitatii proiectului

Anexa 15.1 – Fisa de evaluare criterii selectie proiect

Anexa 15.2 – Metodologia de evaluare criterii selectie

Anexa 16 – Instructiuni evitare conditii artificiale

Anexa 17 – DECLARATIE DATE CU CARACTER PERSONAL

2018

Ghid final nonagricol MĂSURA: M19/6A/1 Diversificarea activităților economice și crearea de locuri de muncă – publicat in 27.09.2018

Anexa 1 – Cerere finantare M19_6A_1

Anexa 2 – Model Plan de afaceri

Anexa 3 – Contract de Finantare

Anexa 4 – Declarație către GAL Țara Oltului privind raportarea plăților efectuate de AFIR

Anexa 5 – Fișa măsurii conform Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Țara Oltului

Anexa 6.1 – Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica

Anexa 6.2 – Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

Anexa 6.3 – Declaratia neincadrare in firme in dificultate

Anexa 6.4 – Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02

Anexa 7 – Lista codurilor CAEN eligibile

Anexa 8 – Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor

Anexa 9 – Lista ariilor naturale protejate

Anexa 10 – Procedura de evaluare și selectie a proiectelor

Anexa 11 – Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului de Selectie a Proiectelor

Anexa 12.1 – Procedura solutionare contestatiilor pentru proiectele depuse la gal tara oltului

Anexa 12.2 – R.O.F. a comisiei de solutionarea contestatiilor pt.proiectele depuse prin intermediul SDL GAL-TO

Anexa 13.1 – Fisa de verificare a conformitatii proiectului

Anexa 13.2 – Metodologia de verificare a conformitatii proiectului

Anexa 14.1 – 14.2 – Fisa si Metodologie de verificare a eligibilitatii proiectului

Anexa 15.1 – Fisa de evaluare criterii selectie proiect

Anexa 15.2 – Metodologia de evaluare criterii selectie

Anexa 16 – Instructiuni evitare conditii artificiale

Anexa 17 – DECLARATIE DATE CU CARACTER PERSONAL

2018

Ghid final nonagricol MĂSURA: M19/6A/1 Diversificarea activităților economice și crearea de locuri de muncă – publicat in 23.05.2018

Anexa 1 – Cerere finantare M19_6A_1

Anexa 2 – Model Plan de afaceri

Anexa 3 – Contract de Finantare

Anexa 4 – Declarație către GAL Țara Oltului privind raportarea plăților efectuate de AFIR

Anexa 5 – Fișa măsurii conform Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Țara Oltului

Anexa 6.1 – Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica

Anexa 6.2 – Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

Anexa 6.3 – Declaratia neincadrare in firme in dificultate

Anexa 6.4 – Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02

Anexa 7 – Lista codurilor CAEN eligibile

Anexa 8 – Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor

Anexa 9 – Lista ariilor naturale protejate

Anexa 10 – Procedura de evaluare și selectie a proiectelor

Anexa 11 – Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului de Selectie a Proiectelor

Anexa 12.1 – Procedura solutionare contestatiilor pentru proiectele depuse la gal tara oltului

Anexa 12.2 – R.O.F. a comisiei de solutionarea contestatiilor pt.proiectele depuse prin intermediul SDL GAL-TO

Anexa 13.1 – Fisa de verificare a conformitatii proiectului

Anexa 13.2 – Metodologia de verificare a conformitatii proiectului

Anexa 14.1 – 14.2 – Fisa si Metodologie de verificare a eligibilitatii proiectului

Anexa 15.1 – Fisa de evaluare criterii selectie proiect

Anexa 15.2 – Metodologia de evaluare criterii selectie

Anexa 16 – Instructiuni evitare conditii artificiale

Anexa 17 – DECLARATIE DATE CU CARACTER PERSONAL

2017

Ghid final nonagricol MĂSURA: M19/6A/1 Diversificarea activităților economice și crearea de locuri de muncă – publicat in 21.08.2017

Anexa 1 – Cerere finantare M19_6A_1

Anexa 2 – Model Plan de afaceri

Anexa 3 – Contract de Finantare

Anexa 4 – Declarație către GAL Țara Oltului privind raportarea plăților efectuate de AFIR

Anexa 5 – Fișa măsurii conform Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Țara Oltului

Anexa 6.1 – Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica

Anexa 6.2 – Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

Anexa 6.3 – Declaratia neincadrare in firme in dificultate

Anexa 6.4 – Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02

Anexa 7 – Lista codurilor CAEN eligibile

Anexa 8 – Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor

Anexa 9 – Lista ariilor naturale protejate

Anexa 10 – Procedura de evaluare și selectie a proiectelor

Anexa 11 – Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului de Selectie a Proiectelor

Anexa 12.1 – Procedura solutionare contestatiilor pentru proiectele depuse la gal tara oltului

Anexa 12.2 – R.O.F. a comisiei de solutionarea contestatiilor pt.proiectele depuse prin intermediul SDL GAL-TO

Anexa 13.1 – Fisa de verificare a conformitatii proiectului

Anexa 13.2 – Metodologia de verificare a conformitatii proiectului

Anexa 14.1 – Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate

Anexa 14.2 – Metodologia de verificare a eligibilitatii proiectului

Anexa 15.1 – Fisa de evaluare criterii selectie proiect

Anexa 15.2 – Metodologia de evaluare criterii selectie

Anexa 16 – Instructiuni evitare conditii artificiale