Ghid final MĂSURA: M19/6A/2 Dezvoltarea și diversificarea activităților economice și crearea de locuri de muncă – publicat in 21.08.2017

Anexa 1 – Cererea de finanțare

Anexa 2 – STUDIU de FEZABILITATE ANEXA B

Anexa 2 – STUDIU de FEZABILITATE ANEXA C

Anexa 2 – STUDIUL de FEZABILITATE conform HG28

Anexa 2 – STUDIUL de FEZABILITATE conform HG907

Anexa 2.1 – STUDIUL de FEZABILITATE Proiectii financiare si indicatori financiar

Anexa 3 – Contract de finanțare

Anexa 4 – Declarație către GAL Țara Oltului privind raportarea plăților efectuate de AFIR

ANEXA 5 – Fișa măsurii conform Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Țara Oltului

Anexa 6.1 – Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica

Anexa 6.2 – Declaratie privind respectarea regulii de cumul minimis

Anexa 6.3 – Declaratia neincadrare in firme in dificultate

Anexa 6.4 – Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02

Anexa 7 – Lista codurilor CAEN eligibile

Anexa 8 – Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor

Anexa 9 – Lista ariilor naturale protejate

Anexa 10 – Procedură de evaluare şi selecţie a proiectelor la GAL Ţara Oltului

Anexa 11 – Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului de Selectie a Proiectelor

Anexa 12.1 – Procedura solutionare contestatiilor pentru proiectele depuse la gal tara oltului

Anexa 12.2 – R.O.F. a comisiei de solutionarea contestatiilor pt.proiectele depuse prin intermediul SDL GAL-TO

Anexa 13.1 – Fisa de verificare a conformitatii proiectului

Anexa 13.2 – Metodologia de verificare a conformitatii proiectului

Anexa 14.1 – Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate

Anexa 14.2 – Metodologia de verificare a eligibilitatii proiectului

Anexa 15.1 – Fisa de evaluare criterii selectie proiect

Anexa 15.2 – Metodologia de evaluare criterii selectie

Anexa 16 – Instructiuni evitare conditii artificiale

Anexa 17 – DECLARATIE DATE CU CARACTER PERSONAL