2023 FEADR

GHID FINAL masura M19_6B_2-“Crearea si extinderea serviciilor de baza destinate populatiei GAL-TO – publicat in 14.09.2023

Anexa 1-Cerere de finantare pentru masura 19/6B/2-Crearea si extinderea serviciilor de baza destinate populatiei GAL-TO

Anexa_1_1-Cerere de finantare pentru masura 19/6B/2 echivalent sM7.6

Anexa_1_2-Cerere de finantare pentru proiecte servicii si Anexe

Anexa 2 – Model Studiu de Fezabilitate

Anexa 2 – Memoriu Justificative

Anexa 3 – Declarație către GAL Țara Oltului privind raportarea plăților efectuate de AFIR

Anexa 4 – Recomandări analiză cost-beneficiu

Anexa 5 – Contract de finanțare

Anexa 6 – fisa masurii conform Strategiei de Dezvoltare locala a GAL-TO

Anexa 7 – Rezultate finale recensamant populatie 2011 Tabelul_nr.3

Anexa 8 – Studiu potential socio economic de dezvoltare zone rurale

Anexa 9 – Model Hotarare consiliu local privind implementare proiect

Anexa 10 – Procedură de evaluare şi selecţie a proiectelor la GAL Ţara Oltului

Anexa 11 – Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului de Selectie a Proiectelor

Anexa 12.1 – Procedura solutionare contestatiilor pentru proiectele depuse la gal tara oltului

Anexa 12.2 – R.O.F. a comisiei de solutionarea contestatiilor pt.proiectele depuse prin intermediul SDL GAL-TO

Anexa 13.1 – Fisa de verificare a conformitatii proiectului

Anexa 13.2 – Metodologia de verificare a conformitatii proiectului

Anexa 14.1 – Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate

Anexa 14.2 – Metodologia de verificare a eligibilitatii proiectului

Anexa 14.3: Fisa evaluare generala servicii si Metodologia de verificare

Anexa 15.1 – Fisa de evaluare criterii selectie proiect

Anexa 15.2 – Metodologia de evaluare criterii

Anexa 16 – Lista localitati din Zona Montana

Anexa 17 – DECLARATIE DATE CU CARACTER PERSONAL

2022 FEADR

GHID FINAL masura M19_6B_2-“Crearea si extinderea serviciilor de baza destinate populatiei GAL-TO – publicat in 09.12.2022

Anexa 1-Cerere de finantare pentru masura 19/6B/2-Crearea si extinderea serviciilor de baza destinate populatiei GAL-TO

Anexa_1_1-Cerere de finantare pentru masura 19/6B/2 echivalent sM7.6

Anexa_1_2-Cerere de finantare pentru proiecte servicii si Anexe

Anexa 2 – Model Studiu de Fezabilitate

Anexa 2 – Memoriu Justificative

Anexa 3 – Declarație către GAL Țara Oltului privind raportarea plăților efectuate de AFIR

Anexa 4 – Recomandări analiză cost-beneficiu

Anexa 5 – Contract de finanțare

Anexa 6 – fisa masurii conform Strategiei de Dezvoltare locala a GAL-TO

Anexa 7 – Rezultate finale recensamant populatie 2011 Tabelul_nr.3

Anexa 8 – Studiu potential socio economic de dezvoltare zone rurale

Anexa 9 – Model Hotarare consiliu local privind implementare proiect

Anexa 10 – Procedură de evaluare şi selecţie a proiectelor la GAL Ţara Oltului

Anexa 11 – Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului de Selectie a Proiectelor

Anexa 12.1 – Procedura solutionare contestatiilor pentru proiectele depuse la gal tara oltului

Anexa 12.2 – R.O.F. a comisiei de solutionarea contestatiilor pt.proiectele depuse prin intermediul SDL GAL-TO

Anexa 13.1 – Fisa de verificare a conformitatii proiectului

Anexa 13.2 – Metodologia de verificare a conformitatii proiectului

Anexa 14.1 – Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate

Anexa 14.2 – Metodologia de verificare a eligibilitatii proiectului

Anexa 14.3: Fisa evaluare generala servicii si Metodologia de verificare

Anexa 15.1 – Fisa de evaluare criterii selectie proiect

Anexa 15.2 – Metodologia de evaluare criterii

Anexa 16 – Lista localitati din Zona Montana

Anexa 17 – DECLARATIE DATE CU CARACTER PERSONAL

2022

GHID FINAL masura M19_6B_2-“Crearea si extinderea serviciilor de baza destinate populatiei GAL-TO – publicat in 05.08.2022

Anexa 1-Cerere de finantare pentru masura 19/6B/2-Crearea si extinderea serviciilor de baza destinate populatiei GAL-TO

Anexa_1_1-Cerere de finantare pentru masura 19/6B/2 echivalent sM7.6

Anexa_1_2-Cerere de finantare pentru proiecte servicii si Anexe

Anexa 2 – Model Studiu de Fezabilitate

Anexa 2 – Memoriu Justificative

Anexa 3 – Declarație către GAL Țara Oltului privind raportarea plăților efectuate de AFIR

Anexa 4 – Recomandări analiză cost-beneficiu

Anexa 5 – Contract de finanțare

Anexa 6 – fisa masurii conform Strategiei de Dezvoltare locala a GAL-TO

Anexa 7 – Rezultate finale recensamant populatie 2011 Tabelul_nr.3

Anexa 8 – Studiu potential socio economic de dezvoltare zone rurale

Anexa 9 – Model Hotarare consiliu local privind implementare proiect

Anexa 10 – Procedură de evaluare şi selecţie a proiectelor la GAL Ţara Oltului

Anexa 11 – Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului de Selectie a Proiectelor

Anexa 12.1 – Procedura solutionare contestatiilor pentru proiectele depuse la gal tara oltului

Anexa 12.2 – R.O.F. a comisiei de solutionarea contestatiilor pt.proiectele depuse prin intermediul SDL GAL-TO

Anexa 13.1 – Fisa de verificare a conformitatii proiectului

Anexa 13.2 – Metodologia de verificare a conformitatii proiectului

Anexa 14.1 – Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate

Anexa 14.2 – Metodologia de verificare a eligibilitatii proiectului

Anexa 14.3: Fisa evaluare generala servicii si Metodologia de verificare

Anexa 15.1 – Fisa de evaluare criterii selectie proiect

Anexa 15.2 – Metodologia de evaluare criterii

Anexa 16 – Lista localitati din Zona Montana

Anexa 17 – DECLARATIE DATE CU CARACTER PERSONAL

2021

ERATA la GHID publicata in 22.11.2021

GHID FINAL_ERATA_masura M19_6B_2 – Crearea si extinderea serviciilor de baza destinate populatiei GAL-TO – publicat in 22.11.2021

GHID FINAL masura M19_6B_2 -Crearea si extinderea serviciilor de baza destinate populatiei GAL_TO – publicat in 06.08.2021

Anexa 1-Cerere de finantare pentru masura 19/6B/2- Crearea si extinderea serviciilor de baza destinate populatiei GAL_TO

Anexa 1.1:Cerere de finantare pentru masura 19/6B/2 echivalent sM 7.6

Anexa 1.2: Cerere de finantare pentru proiecte servicii si Anexe

Anexa 2 – Model Studiu de Fezabilitate

Anexa 2 – Memoriu Justificative

Anexa 3 – Declarație către GAL Țara Oltului privind raportarea plăților efectuate de AFIR

Anexa 4 – Recomandări analiză cost-beneficiu

Anexa 5 – Contract de finanțare

Anexa 6 – Fișa măsurii conform Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Țara Oltului

Anexa 7 – Rezultate finale recensamant populatie 2011 Tabelul_nr.3

Anexa 8 – Studiu potential socio economic de dezvoltare zone rurale

Anexa 9 – Model Hotarare consiliu local privind implementare proiect

Anexa 10 – Procedură de evaluare şi selecţie a proiectelor la GAL Ţara Oltului

Anexa 11 – Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului de Selectie a Proiectelor

Anexa 12.1 – Procedura solutionare contestatiilor pentru proiectele depuse la gal tara oltului

Anexa 12.2 – R.O.F. a comisiei de solutionarea contestatiilor pt.proiectele depuse prin intermediul SDL GAL-TO

Anexa 13.1 – Fisa de verificare a conformitatii proiectului

Anexa 13.2 – Metodologia de verificare a conformitatii proiectului

Anexa 14.1 – Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate

Anexa 14.2 – Metodologia de verificare a eligibilitatii proiectului

Anexa 14.3: Fisa evaluare generala servicii si Metodologia de verificare

Anexa 15.1 – Fisa de evaluare criterii selectie proiect

Anexa 15.2 – Metodologia de evaluare criterii

Anexa 16 – Lista localitati din Zona Montana

Anexa 17 – DECLARATIE DATE CU CARACTER PERSONAL