Ghid final publici MĂSURA: M19_6B_2 Crearea și extinderea serviciilor de bază destinate populaţiei GAL TO – publicat in 25.05.2017

Anexa 1 – Cererea de finanțare pentru Măsura 19/6B/2 – Crearea şi extinderea serviciilor de bază destinate populaţiei GAL Țara Oltului

Anexa 1 – Cerere Finantare M19 6B 2 corespondent sM 7_6

Anexa 2 – Model Studiu de Fezabilitate

Anexa 3 – Declarație către GAL Țara Oltului privind raportarea plăților efectuate de AFIR

Anexa 4 – Recomandări analiză cost-beneficiu

Anexa 5 – Contract de finanțare

Anexa 6 – Fișa măsurii conform Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Țara Oltului

Anexa 7 – Rezultate finale recensamant populatie 2011 Tabelul_nr.3

Anexa 8 – Studiu potential socio economic de dezvoltare zone rurale

Anexa 9 – Model Hotarare consiliu local privind implementare proiect

Anexa 10 – Procedură de evaluare şi selecţie a proiectelor la GAL Ţara Oltului

Anexa 11 – Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului de Selectie a Proiectelor

Anexa 12.1 – Procedura solutionare contestatiilor pentru proiectele depuse la gal tara oltului

Anexa 12.2 – R.O.F. a comisiei de solutionarea contestatiilor pt.proiectele depuse prin intermediul SDL GAL-TO

Anexa 13.1 – Fisa de verificare a conformitatii proiectului

Anexa 13.2 – Metodologia de verificare a conformitatii proiectului

Anexa 14.1 – Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate

Anexa 14.2 – Metodologia de verificare a eligibilitatii proiectului

Anexa 15.1 – Fisa de evaluare criterii selectie proiect

Anexa 15.2 – Metodologia de evaluare criterii

Anexa 16 – Lista localitati din Zona Montana

Anexa 17 – DECLARATIE DATE CU CARACTER PERSONAL