2023 FEADR

Apel de selectie detaliat ses.8_M19/6A1-publicat in 14.09.2023

Apel de selectie simplificat ses.8_M19/6A1-publicat in 14.09.2023

Apel de selectie detaliat ses.8_M19/6A1-publicat in 30.03.2023

Apel de selectie simplificat ses.8_ M19/6A1-publicat in 30.03.2023

2022 FEADR

Apel de selectie detaliat ses.7 M19/6A1-publicat in 05.12.2022

Apel de selectie simplificat ses.7 M19/6A1-publicat in 05.12.2022

2021

Apel de selectie detaliat ses.6 M19/6A1-publicat in 11.01.2021

Apel de selectie simplificat ses.6 M19/6A1-publicat in 11.01.2021

2020

APEL DE SELECTIE sesiunea 5 lung masura M19_6A_1 – publicat in 15.07.2020

APEL DE SELECTIE sesiunea 5 scurt masura M19_6A_1 – publicat in 15.07.2020

2018

APEL DE SELECTIE lung sesiunea 1 masura M19_6A_1 – octombrie 2018

APEL DE SELECTIE scurt sesiunea 1 masura M19_6A_1 – octombrie 2018

APEL DE SELECTIE lung sesiunea 1 masura M19_6A_1

APEL DE SELECTIE scurt sesiunea 1 masura M19_6A_1

2017

APEL DE SELECTIE lung sesiunea 1 masura M19_6A_1

APEL DE SELECTIE scurt sesiunea 1 masura M19_6A_1

APEL DE SELECTIE lung sesiunea 2 masura M19_6A_1

APEL DE SELECTIE scurt sesiunea 2 masura M19_6A_1