STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA GAL TARA OLTULUI

 

Introducere pag 1 – 2

Cap. 1 – Prezentarea teritoriului și a populației acoperite – analiză pag 3 – 6

Cap. 2 – Componența parteneriatului pag 7 – 8

Cap. 3 – Analiza SWOT pag 9 – 13

Cap. 4 – Obiective, priorități și domenii de intervenție pag 14 – 16

Cap. 5 – Prezentarea măsurilor pag 17 – 43

Cap. 6 – Descrierea complementarității și/sau contribuției la obiectivele altor strategii relevante pag 44 – 46

Cap. 7 – Descrierea planului de acțiune pag 47 – 49

Cap. 8 – Descrierea procesului de implicare a comunităților locale în elaborarea strategiei pag 50 – 51

Cap. 9 – Organizarea viitorului GAL – Descrierea mecanismelor de gestionare, monitorizare, evaluare și controlul strategiei pag 52 – 55

Cap. 10 – Planul de finanțare al strategiei pag 56

Cap. 11 – Procedura de evaluare și selecție a proiectelor pag 57 – 58

Cap. 12 – Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese conform legislației naționale pag 59

Actualizarea sumelor alocate pe masuri si a dimensiunii exploatatiilor agricole(SO)

Anexa II – buget revizuit