În conformitate cu prevederile Procedurii de evaluare și selecție a proiectelor aprobată de AGA GAL Țara Oltului, ,,pentru  al doilea apel de selecție/sesiune de depunere în cadrul unei măsuri de finanțare din SDL, Ghidul Solicitantului se va publica în variantă consultativă timp de minim7 zile calendaristice pe site-ul GAL TO. După publicarea versiunii finale, în termen de minim 7 zile calendaristice GAL TO poate lansa sesiunea de depunere de proiecte.”

Astfel, potențialii beneficiari ai măsurilor din SDL pot transmite întrebări, propuneri, etc. privind conținutul Ghidurilor menționate până în data de 23 AUGUST  2017 ora 12,00, inclusiv, la adresa: tara_oltului@yahoo.com

 

            Vă rugăm să rețineți că DATA DESCHIDERII SESIUNII DE DEPUNERE A PROIECTELOR LA GAL TO ESTE DATA LANSĂRII APELULUI DE SELECȚIE PENTRU MĂSURA RESPECTIVĂ.

 

             Apelul de selecție va fi publicat în pe  http://taraoltului.ro/anunturi-2 și va fi însoțit de toate anexele necesare depunerii proiectului: Cerere de finanțare, plan de afaceri, declarații-tip, ș.a., după caz, în funcție de specificul măsurii de finanțare.

 

            Vă sfătuim să vă elaborați proiectul urmărind prevederile din varianta finală a Ghidului Solicitantului, care va fi publicată din timp pe pagina oficială de internet a GAL Tara Oltului – http://taraoltului.ro

 

            Pentru orice alte neclarități privind accesarea finanțărilor nerambursabile oferite prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Tara Oltului, implementată prin PNDR 2014-2020, Sub-Măsura 19.2,  ne puteți scrie pe adresa : tara_oltului@yahoo.com.