Termene pt.depunerea modificarilor de strategie de dezvoltare locala si depunere la AFIR a proiectelor selectate