AUTORIZATIE DE FUNCTIONARE NR.072/07.09.2016 pentru Grupul de Actiune Locala Tara Oltului, scopul implementarii Masurilor 19.2 si 19.4 in perioada de programare 2014-2020

COMITETE DE SELECTIE

VEZI STRATEGIE DE DEZVOLTARE 2014-2020, FISE DE MASURI SDL 2014 – 2020

FISELE MASURILOR ACTUALIZATE CU ALOCARILE AFERENTE CONFORM PLANULUI DE FINANTARE AVIZAT

CALENDAR FINAL SES_2_2017

PLANURI DE FINANTARE

AVIZARE CDRJ SIBIU DE PRELUNGIRE APEL M19_6B_1

AFIS PRELUNGIRE ses.3/2017

PLIANT PRELUNGIRE ses3/2017

GHIDURI FINALE 2017 – 2018

GHIDURI CONSULTATIVE

CONTRACTUL DE FINANTARE SUBSECVENT

PROGRAM SESIUNE 11.12.2017-02.03.2018

DISEMINARE

PROGRAM ORA SI LOCALITATILE DE INTALNIRE PROMOVARE SDL IN TERITORIU

PROGRAM ORA SI LOCALITATILE DE INTALNIRE PROMOVARE SDL IN TERITORIU ses. 2

Geografic, Ţara Oltului este situată între creasta munţilor Făgăraş şi râul Olt. Zona are un aspect de amfiteatru natural, brăzdat de numeroase cursuri de apă, cu altitudini pornid de la 300m si trecând de 2500m, care culminează cu cele mai inalte vârfuri montane de pe terituriul României. Clima este temperat continentală. Relieful este structurat în trepte in forme de relief cum ar fi: luncă, podiş, deal, munte. Râul Olt străbate teritoriul de la Est la Vest, trecând prin numeroase peisaje atractive, cu păşuni şi pajişti subalpine şi alpine. Există un bazin hidrografic bogat iar în zona alpină sunt lacuri glaciare. Datorită activităţii industriale reduse in zona, gradul de poluare este mic.

Populatia:  Densitatea populaţiei 39,09 loc / kmp

 •  populaţie sub 20ani  27,14 %
 •  populaţie peste 60 ani : 18,46 %
 • populaţie activa 55,4 %

Cresterea animalelor: aici se cresc bovine, ovine, caprine, porcine si păsări in ferme sau in gospodarii. Piscicultura este în dezvoltare în zonă.

Agricultura: Terenuri –  Arabil 18,12 %

Culturile se fac în ferme de subzistenţă, datorită gradului ridicat de fărâmiţare a terenurilor. Se cultiva mai ales:

 • păşuni si fâneţe 35,30%
 • paduri 32,83%
 • cartofi
 • porumb
 • plante furajere

 • Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania.

  Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web.

  Toate informatiile, privind Programele PNDR si SAPARD, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii.